Očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

NoImg

05.05.2021: Spalničky patří mezi nejvíce nakažlivé infekce, velmi snadno se totiž šíří vzdušnou cestou. K přenosu dochází kapénkami od nemocných osob, vzácně i vzduchem nebo bezprostředně kontaminovanými předměty. K šíření onemocnění napomáhá i existence nenaočkovaných skupin osob, u kterých nebylo dosaženo minimálně 95% proočkovanosti dvěma dávkami vakcíny proti spalničkám, která je nezbytná k dosažení tzv. kolektivní imunity. Vhodné podmínky pro šíření viru v populaci, případně pro vznik epidemie, vznikají, dojde-li ke kumulaci neproočkovaných osob v určitém kolektivu nebo regionu.

Proočkovanost do dvou let: spalničky, zarděnky a příušnice
Narozené děti v daném roce, kterým byla podána první vakcína od 0 do 2 let od narození 

 
 
V roce 1986, před zahájením očkování, bylo v ČR hlášeno 24 507 případů příušnic. V období 2008–2018 se počet hlášených onemocnění pohyboval mezi 357 případy (2009) až po 5734 případů (2016). V roce 2018 bylo hlášeno 537 případů onemocnění.
 
Očkování proti zarděnkám bylo u nás zavedeno v roce 1982 u 12letých dívek, od roku 1986 se očkují všechny děti kombinovanou očkovací látkou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Očkování zanechává dlouhodobou, pravděpodobně celoživotní imunitu.
 
Očkováním bylo v ČR dosaženo stonásobného snížení nemocnosti. Parotitická složka vakcíny vyvolává tvorbu protilátek asi u 90 % vakcinovaných. Základní očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím se provede živou očkovací látkou, a to mezi 13.–18. měsícem po narození dítěte. Přeočkování se provede 1 dávkou ve věku od 5. až 6. roku dítěte. Očkování proti spalničkám je v České republice povinné. Očkuje se kombinovanou vakcínou, tzv. MMR vakcínou, kterou je možné doplnit i o očkováním proti planým neštovicím (varicele).

Před nedávnem jsme i v ČR zažili epidemii spalniček, které poměrně značnou část nemocných dovedly k hospitalizaci. V některých zemích došlo dokonce i k úmrtí. Díky očkování proti zarděnkám se nemusíme setkávat s vážným postižením plodu. Banální onemocnění nejsou ani příušnice, neboť jejich následkem může dojít k postižení varlat, a tudíž k neplodnosti u chlapců.

MUDr. Alena Šebková
Předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Ke stažení