Online poradna Znám své léky pomáhá pacientům ověřit si důsledky vzájemného působení léků

Nebezpečí spojené s nevhodným užíváním léků či s jejich reakcí na jinak zcela neškodné potraviny se dlouhodobě podceňuje. Každý desátý Čech přiznává, že při užívání léků nikdy nedbá instrukcí lékaře nebo informací obsažených v příbalovém letáku. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Nedodržování pokynů lékaře v případě užívání léčiv přitom představuje závažný problém. V souvislosti s touto problematikou spustil AIFP v červnu letošního roku ve spolupráci se společností Infopharm novou online poradnu pro pacienty Znám své léky. „Chceme tímto způsobem posílit roli pacienta v léčbě. Zároveň bychom rádi upozornili na případná rizika a v neposlední řadě také poukázali na možnost úspory při správném užívání léčiv,“ uvedl výkonný ředitel AIFP Mgr. Jakub Dvořáček.

Podcenění rizika může znamenat poškození zdraví

Při interakci léčiv dochází k vzájemnému působení účinných látek, které následně mohou získat velmi odlišné vlastnosti. Výzkumy prokázaly, že nevhodná kombinace léčiv může mnohonásobně zvýšit účinky jednotlivých léků, či je naopak zcela potlačit. Důsledky těchto kombinací tak mohou mít velmi vážný dopad na pacientovo zdraví. „Jsou známy interakce léčiv, kdy účinek léku vzrostl stonásobně. Je to jako předepsat sto tablet na nespavost denně. Podobné, i když menší změny v účincích může způsobit i obyčejný ovocný džus,“ uvedl PharmDr. Josef Suchopár ze společnosti Infopharm. Přitom podle průzkumu provedeném agenturou STEM/MARK mezi 560 českými pacienty se plných 10 % dotazovaných přiznalo, že při užívání léků nikdy nedbá instrukcí lékaře nebo informací obsažených v příbalovém letáku. Tomuto nebezpečí se nové snaží předejít odborníci spolupracující s online poradnou Znám své léky.

Správným užíváním léků je možné výrazně ušetřit

Z informací poskytnutých společností Infopharm vyplývá také to, jak finančně náročné může být nesprávné užívání léčiv. Příkladem bývá často to, že pacienti užívají léky s podobnými či stejnými účinky, užívají léky v nesprávných intervalech či v nevhodné kombinaci s potravou, a tím vším tak výrazně snižují jejich účinky. „Z výsledků průzkumu vyplývá, že jen třetina dotazovaných si uvědomuje rizika nesprávného užívání léků spojená s častějšími návštěvami lékaře, která vedou k vyšším nákladům na zdravotní systém,“ vysvětlil Jakub Dvořáček. Přitom právě nesprávné užívání léčiv a možné prodloužení zdravotních potíží může mít vliv nejen na zvýšení nákladů zdravotnického systému, ale i pacientovu peněženku. „I toto byl jeden z impulzů, který nás vedl k vytvoření online poradny,“ řekl Jakub Dvořáček.

Pacienti si k online poradně Znám své léky rychle našli cestu

Online poradna Znám své léky byla spuštěna počátkem června letošního roku na webové stránce www.znamsveleky.cz. Od začátku provozu ji navštívilo přibližně 750 pacientů a dotazy přibývají. „Jsem velmi rád, že se nám ověřilo, že podobná poradna v České republice chybí a že je o ni mezi pacienty zájem. Již za první dva měsíce jejího provozu jsme odhalili téměř 150 interakcí a na 40 duplicit při užívání léčiv. Některé z interakcí přitom mohly mít velmi neblahý vliv na zdravotní stav tazatele,“ dodal Jakub Dvořáček. Online poradna Znám své léky si dává i nadále za cíl zodpovědět všechny dotazy ohledně užívání léčiv a přispět tak k lepší informovanosti české veřejnosti.  

Jaké mohou být důsledky vzájemného působení léčiv?

  • Zvýšení nebo snížení (ztráta) účinku.
  • Zvýšení nebo snížení výskytu nežádoucích účinků.
  • Jiné změny v účinku.
  • Poškození zdraví nebo smrt.

Zdroj: společnost Infopharm

Nejčastěji identifikované potraviny a bylinky, které ovlivňují účinek léčivé látky:

  • Alkohol
  • Třezalka
  • Grapefruit
  • Pomerančová šťáva

Zdroj: Online poradna Znám své léky

Přílohy