Ověřování pravosti léčiv

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu se počátkem roku 2017 stala zakládajícím členem Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL), a to spolu s: 

  • Českou asociací farmaceutických firem (ČAFF)
  • Asociací evropských distributorů léčiv (AEDL)
  • Asociací velkodistributorů léčiv (AVEL)
  • Českou lékárnickou komorou (ČLnK) 
Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv v ČR zavádí systém, který EU uložila zavést svým členským zemím. Padělky léčiv jsou celosvětově i v Evropské unii problém. Počet kriminálních deliktů spojených s padělky léčiv soustavně stoupá. Při současných technologických možnostech mafiánských gangů nemá běžný člověk šanci falešný lék poznat. Snad tím nejmenším nebezpečím je to, že padělek "pouze" nebude účinkovat, v horším případě pacienta poškodí.
 
Se zavedením nových ochranných prvků na balení léčiv získává pacient jistotu, že v oficiálním distribučním řetězci nenarazí na padělek, případně na léčivo, které bylo někde odcizeno a do systému vráceno na jiném místě.
 
Dohled nad zřizováním NOOL připadl Ministerstvu zdravotnictví a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Poprvé v historii Evropské unie připadla povinnost vytvořit podobně komplikovaný systém samotným regulovaným subjektům. Většinu nákladů na zavedení systému nese farmaceutický průmysl. 
 
Více na www.czmvo.cz