Pacientské organizace šly v létě do APO školy

NoImg

Zástupci 32 pacientských organizací se koncem srpna zúčastnili druhého ročníku APO Letní školy Asociace pacientských organizací. Na vzdělávací akci měli příležitost rozšířit své teoretické i praktické znalosti a rozvíjet dialog s odbornými lékařskými společnosti i zástupci státní správy. Při kulatých stolech se aktivně řešilo celkem 11 pacientských diagnóz. Atraktivitu setkání zvýšila interaktivní diskuse se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, konkrétně s náměstkyní ministra JUDr. Lenkou Teskou Arnoštovou Ph.D. a náměstkem pro legislativu a právo JUDr. Radkem Policarem. APO Letní škola se uskutečnila 30. srpna 2016 ve spolupráci Asociace inovativního průmyslu (AIFP) a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

„Vzdělaný a spolupracující pacient je pro časnou diagnostiku a úspěšnou léčbu nemocí stejně důležitý jako kvalita léků nebo operačních postupů. To platí v zejména v českém prostředí, kde se kolem pacientů například v mediích či lékárnách objevují velmi často informace o zcela nevědeckých a šarlatánských postupech. To je hlavní důvod proč se Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně trvale snaží o co největší spolupráci s pacientskými organizacemi. APO Letní škola stejně tak jako další aktivity AIFP jsou pro to velmi dobrou platformou," řekl po akci prof. MUDr. Štěpán Svačina DrSc., MBA, předseda ČLS JEP.

Vzdělávání pacientských organizací považuje za důležité i náměstkyně ministra zdravotnictví JUDr. Lenka Teska Arnoštová Ph.D.: „Role pacientských organizací v našem zdravotnickém systému je zcela nezastupitelná, jejich vliv na vzdělanost pacientů je zásadní. I to je jeden z důvodů, proč na ministerstvu zdravotnictví klademe velký důraz na komunikaci a spolupráci s pacientskými organizacemi, a organizujeme pro ně mimo jiné řadu vzdělávacích seminářů. Pacientské organizace musí být pro ministerstvo, nemocnice i samotné lékaře partnerem, se kterým právě na vzdělanosti pacientů mohou spolupracovat. I proto vítám aktivity Akademie pacientských organizací v čele s APO Letní školou."

Na APO Letní škole byla největší pozornost věnována diskusi mezi zástupci pacientských organizací a odborných lékařských společností. Při kulatých stolech se řešilo celkem 11 diagnóz: diabetologické, revmatologické, gastroenterologické, onkologické, neurologické, psychiatrické, hematologické, dětské neurologické, multioborová a vzácná onemocnění, a dětská onemocnění. „Po vydařeném prvním ročníku bylo logické navázat a zorganizovat letní školu i letos. Zájem o ni byl ještě vyšší než loni. Sešlo se nám celkem 100 účastníků. Jsem rád za úzkou spolupráci s pacientskými organizacemi, odbornými společnostmi i za podporu, které se tomuto projektu dostává ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR," uvedl Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel AIFP.

Tisková zpráva

Tisková zpráva ke stažení zde.

Fotogalerie