Pět kroků k rychlému prosazení rovného přístupu k vakcínám proti covid-19

NoImg

Praha, 21. května 2021 

Inovativní výrobci vakcín a biotechnologické společnosti stojí v čele celosvětového úsilí, jehož cílem je vyvinout a vyrobit očkovací látky proti covid-19. Jejich neúnavná práce přináší výsledky. Během několika měsíců se díky více než 200 klinickým studiím a téměř 300 partnerstvím mezi výrobci po celém světě podařilo do letošního května zvýšit výrobní kapacity vakcín proti covid-19 z nuly na 2,2 miliardy dávek. Odhaduje se, že do konce roku bude objem vyrobených očkovacích dávek navýšen na 11 miliard[1]. Množství očkovacích dávek tak bude dostačovat k proočkování veškeré dospělé populace na celém světě.

Jedním z palčivých problémů dneška je, že se vakcíny proti covid-19 nedostávají rovnoměrně ke všem obyvatelům na světě. Výrobci, vlády i nevládní organizace musejí ve vzájemné spolupráci přijmout opatření, která povedou k odstranění této nerovnosti. Je nutné jednat tak, aby očkovací látky byly rozdělovány odpovědněji a zároveň se zvyšovala jejich produkce. To však nemůže být realizováno na úkor kvality očkovacích látek a bezpečnosti pacientů.

Inovativní výrobci vakcín a biotechnologické společnosti se proto zavazují:

1) Zasadit se o zlepšení rozdělování dávek vakcín:

  • Okamžitě navázat spolupráci a diskusi s vládami, které mají velkou zásobu vakcín proti covid-19, aby odpovědně a včas poskytly významný díl svých zásob zemím s nízkými a středními příjmy (např. prostřednictvím COVAX nebo jiného fungujícího, zavedeného programu).
  • Snažit se zpřístupnit volné dávky vakcín proti covid-19 zemím s nízkými a středními příjmy prostřednictvím COVAX nebo jiného programu.

2) Optimalizovat výrobu:

  • Učinit vše, co je v jejich silách, aby co nejvíce zvýšili objem výroby vakcín proti covid-19 při zachování bezpečnosti a kvality výrobního procesu. K tomuto účelu navázat další spolupráci s partnery, kteří budou schopni vyrábět významná množství vakcíny.
  • Ve spolupráci s vládami a jednotlivými dodavateli výrobních surovin vakcín zjistit, jak by bylo možné rychle a bezpečně dosáhnout navýšení kapacit pro výrobu vakcín proti covid-19.

3) Odstraňovat obchodní překážky: 

  • Zjistit, jaké obchodní překážky brání přísunu nezbytných vstupních surovin. Zároveň podpořit snahu Koalice pro inovativní epidemickou připravenost (CEPI) o vytvoření nezávislé platformy. Jejím cílem by bylo odhalovat a odstraňovat nedostatky v přísunu potřebných vstupů a  zároveň usnadňovat dobrovolné sdílení kapacit pro plnění a dokončování výroby, a to prostřednictvím nově ustavené pracovní skupiny COVAX pro dodavatelský řetězec a výrobu.
  • Ve spolupráci se Světovou obchodní organizací (WTO) naléhat na vlády, aby odstranily všechny obchodní a regulatorní překážky, které brání vývozu. Zároveň je vybízet k přijetí opatření, která usnadní a urychlí přeshraniční dodávky klíčových surovin, materiálů nezbytných pro výrobu vakcín, jakož i prioritní mobilitu kvalifikovaných pracovníků potřebných pro výrobu očkovacích látek.

4) Podpořit připravenost zemí:

  • Navázat zejména s vládami zemí s nízkými a středními příjmy partnerství v oblasti rozdělování vakcín proti covid-19, aby byly připraveny a schopny rozdělit dostupné dávky před jejich exspirací.
  • Odstraňovat rizika ohrožující výrobu a rozdělování ostatních vakcín, které jsou nadále nezbytné pro zdraví celosvětové populace.

5) Podporovat další inovace:

  • Upřednostňovat vývoj nových vakcín proti covid-19, včetně účinných očkovacích látek proti nebezpečným mutacím.
  • Naléhat na vlády, aby zaručily neomezený přístup k patogenům (např. vzorkům a sekvencím) všech mutací covid-19, a tím podpořily vývoj nových vakcín a způsobů léčby.

 

Ke stažení

 

[1] Odhad společnosti Airfinity, viz: https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2021/05/airfinity_production_19.05.2021.pdf.