Četl jsem a souhlasím

Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.

Pomoc inovativního farmaceutického průmyslu v boji s koronavirovou pandemií v ČR: dary a grantová podpora přesahující 10 milionů korun

NoImg

Aktualizováno 20.05.2020: Inovativní farmaceutické společnosti na celém světě intenzivně pracují na výzkumu nových vakcín, léčivých přípravků a diagnostických metod v boji s pandemií covid-19. Vyvíjejí také maximální úsilí na zajištění bezpečné a plynulé dodávky léčiv pacientům, kteří je potřebují, a cíleně podporují a spolupracují s organizacemi v první linii boje s nákazou.

„Také v České republice probíhá celá řada podpůrných aktivit – společnosti finančně i hmotně podporují zdravotnická zařízení, poskytují pomoc pacientským organizacím prostřednictvím grantových řízení, věnují ochranné pomůcky a vitamíny zdravotníkům. Jejich zaměstnanci šijí roušky pro domovy důchodců, spolupracují s nemocnicemi a pomáhají v lokálních centrech pomoci. Celková podpora inovativních farmaceutických společností v České republice přesahuje 10 milionů korun,“ říká Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. 

Podpora členských společností AIFP v České republice:  

 
 • AbbVie kromě globální humanitární pomoci, na kterou již poskytla 35 milionů amerických dolarů, pomáhá i lokálně zdravotnickým zařízením a pacientským organizacím, a to prostřednictvím finančních či věcných darů v podobě chybějících ochranných pomůcek. Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT poskytla finanční podporu na projekt CoroVent, který se zabývá vývojem plicních ventilátorů a ochranných pomůcek proti Covid-19.
 • Společnost Astellas Pharma intenzivně podporuje boj s pandemií covid-19 nejen na globální úrovni, ale také v České republice. Její zaměstnanci vyrábějí a distribuují roušky těm, kteří je potřebují. Zaměstnancům je umožněno se až na 4 týdny plně zapojit do dobrovolnických aktivit (bez snížení mzdy). Astellas dále nabízí organizacím, jež pomáhají v boji s onemocněním covid-19, možnost zažádat o podporu v rámci aktuálně probíhajícího grantového řízení.
 • AstraZeneca v souvislosti s pandemií covid-19 daruje Fakultní nemocnici Motol a Fakultní nemocnici Na Bulovce 300 tisíc korun. Zároveň mezi  jednotlivé odborné společnosti, rozdistribuuje více než 12 000 respirátorů FFP2 a FFP3 prostřednictvím Revenium z.s. Odborné společnosti se následně postarají o distribuci ochranných prostředků poskytovatelům zdravotní péče, kteří mají akutní nedostatek ochranných pomůcek.  Zaměstnanci společnosti mohou navíc čerpat až 5 dní placeného volna na zapojení se do charitativních aktivit.  
 • Společnost Bayer umožňuje svým zaměstnancům v ČR využít až 5 dní plně placeného volna na dobročinné aktivity. Její zaměstnanci šijí roušky pro potřebné a seniory, zapojují se i do finančních sbírek a nákupů pro seniory. 
 • Berlin-Chemie Menarini darovala v uplynulých týdnech 73 nemocnicím v České republice 17 500 balení svých multivitaminových přípravků pro lékaře a zdravotní sestry v hodnotě přesahující 4,5 miliony korun.  
 • Biogen poskytl celosvětově 10 milionů amerických dolarů na podporu komunit zasažených pandemií, v České republice podporuje prostřednictvím svého grantového řízení české nemocnice a pacientské organizace.
 • Společnost Boehringer Ingelheim doposud poskytla v souvislosti s pandemií covid-19 nemocničním zařízením finanční pomoc ve výši 1 milionu korun, další žádosti o pomoc vyřizuje.  Zaměstnanci společnosti mohou navíc čerpat až 10 dní plně placeného volna na dobročinné aktivity spojené s následky pandemie. 
 • Společnost Eli Lilly intenzivně podporuje boj s pandemií covid-19 jak na globální úrovni, tak v České republice, kde podpoří vysoce specializována centra formou finančního daru ve výši 354 tis. Kč Fakultní nemocnici v Motole a 354 tis. Kč Fakultní nemocnici Na Bulovce. 
 • GSK kromě celé řady nadnárodních aktivit podporuje prostřednictvím svého grantového řízení české pacientské organizace a nemocnice.
 • Společnost Janssen mimořádnými granty podporuje pacientské organizace, které se starají o skupiny pacientů, jež jsou v těchto dnech nejohroženější. Společně s ostatními divizemi společnosti Johnson and Johnson pak dodá do vybraných nemocnic produkty řady Neutrogena, které mohou být použity ke zmírnění následků častého používání dezinfekčních prostředků. 
 • Společnost Ipsen, v rámci Grants and Donation Committee, již finančně podpořila žádosti několika zdravotnických zařízení v České republice a poskytla desinfekční prostředky svým distribučním partnerům. Zaměstnanci společnosti dobrovolně finančně přispívají na projekty spojené s covid-19 nebo se zapojili do projektu šití roušek, které jsou dále distribuovány těm nejpotřebnějším. Společnost Ipsen také podpořila osvětový projekt Drak Koron
 • Společnost Lundbeck poskytla formou daru 200 tisíc korun Fakultní nemocnici Motol, Fakultní nemocnici Na Bulovce i dalším zdravotnickým zařízením. Zaměstnanci společnosti vyrábějí a distribuují roušky a zdravotnické prostředky nemocničním zařízením a seniorským domům. 
 • MSD nabídla svým zaměstnancům využití firemních dobrovolnických dnů na aktivity spojené s bojem proti pandemii, lékaři v řadách zaměstnanců se mohou zapojit i nad rámec dobrovolnických dnů. Kromě toho se zaměstnanci společně zapojili do dobrovolnického programu volání seniorům, kteří nemohou přijímat návštěvy, v rámci krizového centra organizace Život 90. Experti z MSD IT Hubu jsou rovněž aktivní v rámci platformy Covid19cz, kde vytvořili např. krizový web, který se stal hlavním informačním portálem Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 • Společnost Novo Nordisk pomáhá pacientským organizacím a věnuje ochranné pomůcky pro lékaře a nemocnice v hodnotě 750 tisíc korun. Zaměstnanci společnosti se také zapojili do celorepublikového šití roušek pro nemocnice a domovy důchodců, které jsou odesílány těm nejpotřebnějším. 
 • Novartis poskytne bezplatně 130 milionů dávek léčivé látky, která je v současné době testována pro léčbu covid-19. Skupina Novartis vytvořila Novartis covid-19 Response Fund, který formou grantů rozdělí 20 milionů amerických dolarů na podporu komunit zasažených pandemií. Divize vyrábějící generická léčiva, Sandoz, se i přes nejistoty v dodavatelském řetězci zavázala zafixovat ceny antivirotik a antibiotik, která mohou být využita v léčbě covid-19. 
 • Pfizer udělil granty v celkové výši 1,1 milionu korun, a to zejména nemocnicím, pacientským organizacím i pražským hasičům. Tyto finance budou použity především na nákup respirátorů a dalších ochranných pomůcek. Zaměstnanci společnosti dále jako dobrovolníci šijí roušky a distribuují je zdravotníkům či seniorům. Medicínsky vzdělaní zaměstnanci společnosti mají navíc možnost zapojit se do péče o pacienty v rámci dobrovolnických aktivit. 
 • Společnost Roche v rámci grantového řízení dosud podpořila více než 30 oddělení z různých nemocnic formou nákupu ochranných pomůcek pro zdravotníky. 
 • Sanofi se zapojuje do celé řady dobrovolnických aktivit v boji proti pandemii covid-19 – od šití roušek, přes dobrovolnickou práci v nemocnicích, až po zapojení do lokálních center pomoci. 
 • Společnost Servier nabídla lékařům pomoc svých farmaceutických reprezentantů, např. formou administrativní podpory. Zároveň podpořila své zaměstnance v dobrovolnických aktivitách podle jejich vlastního uvážení na náklady společnosti (úhrada materiálu na šití roušek apod.). Zaměstnanci se zapojují do celé řady aktivit prostřednictvím různých platforem (např. dobro.cz). Společnost Servier vyčlenila také prostředky na hmotnou a finanční podporu zdravotnických zařízení a pacientských organizací. 
 • Takeda v souvislosti s podporou českých zdravotníků při zvládnutí pandemie onemocnění covid-19 navýšila svůj dosavadní program grantů a dotací o dalších více než 2,5 milionu korun. Z těchto prostředků je pokryt nákup ochranných pomůcek (roušek, respirátorů a ochranných obleků) zejména pro zdravotníky v nemocnicích, kteří jsou vystaveni riziku nákazy v první linii. Společnost Takeda také zajistila ochranné prostředky pro zaměstnance dárcovských center krevní plasmy, aby mohla být obnovena jejich činnost a nedocházelo k výpadkům odběru krevní plasmy a jejímu plynulému zpracování. 
 • Společnost UCB daruje 100 tisíc korun Fakultní nemocnici Motol a 100 tisíc korun Fakultní nemocnici na Bulovce na pomoc při zvládání covid-19 krize.

  

Tisková zpráva