Pomoc inovativního farmaceutického průmyslu v boji s koronavirovou pandemií v ČR: dary a grantová podpora přesahující 10 milionů korun

NoImg

Aktualizováno 10.12.2020: Inovativní farmaceutické společnosti na celém světě intenzivně pracují na výzkumu nových vakcín, léčivých přípravků a diagnostických metod v boji s pandemií covid-19. Vyvíjejí také maximální úsilí na zajištění bezpečné a plynulé dodávky léčiv pacientům, kteří je potřebují, a cíleně podporují a spolupracují s organizacemi v první linii boje s nákazou.

„Také v České republice probíhá celá řada podpůrných aktivit – společnosti finančně i hmotně podporují zdravotnická zařízení, poskytují pomoc pacientským organizacím prostřednictvím grantových řízení, věnují ochranné pomůcky a vitamíny zdravotníkům. Jejich zaměstnanci šijí roušky pro domovy důchodců, spolupracují s nemocnicemi a pomáhají v lokálních centrech pomoci. Celková podpora inovativních farmaceutických společností v České republice přesahuje 10 milionů korun,“ říká Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. 

Podpora členských společností AIFP v České republice:  

 
 • AbbVie kromě globální humanitární pomoci, na kterou poskytla 35 milionů amerických dolarů a dalších 5 milionů na podporu 26 nevládních organizací (COVID-19 Community Resilience Fund), pomáhá lokálně zdravotnickým zařízením a pacientským organizacím, a to prostřednictvím finančních či věcných darů v podobě chybějících ochranných pomůcek, ale také dobrovolnictvím zaměstnanců. Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT poskytla finanční podporu na projekt CoroVent, který se zabývá vývojem plicních ventilátorů a ochranných pomůcek proti covid-19. Zaměstnanci mají doporučeno pracovat z domova, dostávají ochranné pomůcky (dezinfeční prostředky, oděvy a respirátory nebo roušky) i kompenzaci za testování na koronavirus. 
    
 • Společnost Amgen v České republice v boji proti covid-19 vyčlenila zvláštní fond na boj proti následkům onemocnění covid-19. K dnešnímu dni rozdělila mezi největší lékařská zařízení, která bojují s koronavirem v první linii, a mezi neziskové organizace i spolky, jež dobrovolně pomáhají pacientům a dalším postiženým osobám, téměř milion korun. Globální nadace Amgen foundation se rozhodla celosvětově rozšířit svůj dosavadní program dostupný pouze v Americe. Princip dárcovství je takzvaně „koruna za korunu.” Za každou věnovanou korunu zaměstnancem společnosti Amgen, přispěje společnost stejnou částkou. V České republice putují finanční prostředky k Českému červenému kříži. Amgen rovněž podporuje zaměstnance v dobrovolnictví a v práci z domova.
   
 • Společnost Astellas Pharma intenzivně podporuje boj s pandemií covid-19 nejen na globální úrovni, ale také v České republice. Její zaměstnanci vyrábějí a distribuují roušky těm, kteří je potřebují. Astellas dále nabízí organizacím, jež pomáhají v boji s onemocněním covid-19, možnost zažádat o podporu v rámci aktuálně probíhajícího grantového řízení. Zaměstnanci se zapojují do dobrovolnictví a je jim umožněno se až na 4 týdny plně zapojit do dobrovolnických aktivit (bez snížení mzdy) a mají k dispozici IT vybavení a hrazeny náklady na internet.  
   
 • AstraZeneca v souvislosti s pandemií covid-19 rozdělí mezi fakultní nemocnice v České republice 150 000 korun. Zároveň mezi jednotlivé odborné společnosti rozdistribuuje více než 12 000 respirátorů FFP2 a FFP3 prostřednictvím Revenium z.s. Odborné společnosti se následně postarají o distribuci ochranných prostředků poskytovatelům zdravotní péče, kteří mají akutní nedostatek ochranných pomůcek. Zaměstnanci společnosti mohou navíc čerpat až 5 dní placeného volna na zapojení se do charitativních aktivit.  
    
 • Společnost Bayer od vypuknutí pandemie darovala finanční prostředky, léky na předpis i volně prodejné léky, ochranné prostředky a zdravotnické vybavení v hodnotě přes 20 milionů euro ve více než 60 zemích. V Německu poskytla technologii a vybavení několika laboratořím a nemocnicím a v berlínské centrále zřídila vlastní laboratoř, v níž zaměstnanci vyhodnocují až 1000 testů na koronavirus denně. V téměř 30 zemích darovala společnost zdravotnickým pracovníkům produkty pro péči o pleť Bepanthen ke zmírnění podráždění pokožky při nošení masek a ochranných oděvů. Společnost umožňuje svým zaměstnancům v ČR využít až 5 dní plně placeného volna na dobročinné aktivity. Její zaměstnanci šijí roušky pro potřebné a seniory, zapojují se i do finančních sbírek a zapojují se do nákupů pro seniory a osoby v nouzi na základě iniciativy #spolecnetozvladneme.  

 • Berlin-Chemie Menarini darovala v uplynulých týdnech 73 nemocnicím v České republice 17 500 balení svých multivitaminových přípravků pro lékaře a zdravotní sestry v hodnotě přesahující 4,5 miliony korun.   
   
 • Biogen poskytl charitativní organizaci Člověk v tísni příspěvek ve výši více než 1 milion Kč na podporu aktivit souvisejících s pandemií a materiálně podporuje české azylové domy. Společnost celosvětově darovala 10 milionů amerických dolarů na podporu komunit zasažených pandemií, v České republice podporuje prostřednictvím svého grantového řízení české nemocnice a pacientské organizace. Zaměstnanci využívají možnosti práce z domova.   
   
 • Společnost Boehringer Ingelheim doposud poskytla v souvislosti s pandemií COVID-19 nemocničním zařízením finanční pomoc ve výši 1 milionu korun, poskytla ochranné pomůcky a podpřila lokální charitativní organizace, jako jsou Hipocentrum Robin z.ú., Národní ústav pro autismus, z.ú., SPOLEČNOST E, z.s., Centrum LOCIKA, z. ú. či Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká republika. Boehringer Ingelheim je v současné době zapojen do široké škály iniciativ v boji proti této nemoci a záchraně životů pacientů, včetně výzkumu a vývoje protilátek SARS-CoV-2, podporuje dobrovolnictví a vytváří Fond na podporu zdraví. Zaměstnanci společnosti mohou navíc čerpat až 10 dní plně placeného volna na dobročinné aktivity spojené s následky pandemie. 
   
 • Společnost Gilead poskytla České republice zdarma přes tisíc dávek remdesiviru, celosvětova pak zhruba 1,5 milionu, a podpořila nákup ochranných pomůcek pro pacientské organizace k zajištění kontinuálního testování HIV/HCV v checkpointech a darovala ochranné pomůcky do domovů seniorů. Gilead dál vytvořila filantropický fond ve výši 20 milionů dolarů na podporu neziskových organizací po celém světě, které byly zasaženy krizí COVID-19. Společnost také oznámila kampaň Giving together corporate matching ve prospěch tří humanitárních fondů poskytujících pomoc jednotlivcům a komunitám zasaženým pandemií a pracovníkům v prvních liniích. Zaměstnanci společnosti byli vybaveni ochrannými pomůckami a je jim umožněna dobrovolnická práce.
      
 • GSK kromě celé řady nadnárodních aktivit (dary Světové zdravotnické organizaci a Organizaci spojených národů) podporuje prostřednictvím svého grantového řízení české pacientské organizace a nemocnice a zaměstnanci se účastní dobrovolnictví v nemocnicích. Zaměstnanci mohou využívat flexibilní pracovní dobu i ochranné pomůcky. 
    
 • Společnost Janssen mimořádnými granty podporuje pacientské organizace, které se starají o skupiny pacientů, jež jsou v těchto dnech nejohroženější. Společně s ostatními divizemi společnosti Johnson and Johnson pak dodá do vybraných nemocnic produkty řady Neutrogena, které mohou být použity ke zmírnění následků častého používání dezinfekčních prostředků. Společnost Janssen vytvořila speciální fond pro pomoc související s pandemií covid-19, podporuje nevládní organizace a zaměstnanci společnosti pracují z domova a angažují se jako dobrovolníci.   
    
 • Společnost Ipsen, v rámci Grants and Donation Committee, již finančně podpořila žádosti několika zdravotnických zařízení v České republice a poskytla dezinfekční prostředky svým distribučním partnerům. Zaměstnanci společnosti dobrovolně finančně přispívají na projekty spojené s COVID-19 nebo se zapojili do projektu šití roušek, které jsou dále distribuovány těm nejpotřebnějším. Společnost Ipsen také podpořila osvětový projekt Drak Koron.  
   
 • Lundbeck: Společnost poskytla formou daru 200 tisíc korun Fakultní nemocnici Motol, Fakultní nemocnici Na Bulovce i dalším zdravotnickým zařízením. Zaměstnanci společnosti vyrábějí a distribuují roušky a zdravotnické prostředky nemocničním zařízením a seniorským domům. Zaměstnanci pracují z domova a mají k dispozici ochranné prostředky.  
      
 • Merck v České republice daroval notebooky a počítače rodinám, které mají potíže zvládnout distanční vzdělávání či nano-obličejové masky pro zaměstnance v chráněných dílnách. Celosvětově společnost poskytla 2 miliony respirátorů, 140 000 euro na projekt Save the Children. Spolupracuje také s nadací Billa a Melindy Gatesových na urychlení vývoje, výroby a dodávek vakcín či diagnostiky určené k léčbě covid-19. 
    
 • MSD nabídla svým zaměstnancům využití firemních dobrovolnických dnů na aktivity spojené s bojem proti pandemii, lékaři v řadách zaměstnanců se mohou zapojit i nad rámec dobrovolnických dnů. Kromě toho se zaměstnanci společně zapojili do dobrovolnického programu volání seniorům, kteří nemohou přijímat návštěvy, v rámci krizového centra organizace Život 90. Experti z MSD IT Hubu jsou rovněž aktivní v rámci platformy Covid19cz, kde vytvořili např. krizový web, který se stal hlavním informačním portálem Ministerstva zdravotnictví ČR.  
     
 • Společnost Novo Nordisk pomáhá pacientským organizacím a věnuje ochranné pomůcky pro lékaře a nemocnice v hodnotě 750 tisíc korun. Zaměstnanci společnosti se také zapojili do celorepublikového šití roušek pro nemocnice a domovy důchodců, které jsou odesílány těm nejpotřebnějším. 
    
 • Novartis poskytne bezplatně 130 milionů dávek léčivé látky, která je v současné době testována pro léčbu COVID-19. Skupina Novartis vytvořila Novartis COVID-19 Response Fund, který formou grantů rozdělí 20 milionů amerických dolarů na podporu komunit zasažených pandemií. Divize vyrábějící generická léčiva, Sandoz, se i přes nejistoty v dodavatelském řetězci zavázala zafixovat ceny antivirotik a antibiotik, která mohou být využita v léčbě COVID-19. V současné situaci většina zaměstnanců pracuje z domova.   
     
 • Pfizer udělil granty v celkové výši 1,1 milionu korun, a to zejména nemocnicím a pacientským organizacím.  Tyto finance budou použity především na nákup respirátorů a dalších ochranných pomůcek. Zaměstnanci společnosti dále jako dobrovolníci šijí roušky a distribuují je zdravotníkům či seniorům. Medicínsky vzdělaní zaměstnanci společnosti mají navíc možnost zapojit se do péče o pacienty v rámci dobrovolnických aktivit. 
    
 • Společnost Roche v rámci grantového řízení dosud podpořila více než 30 oddělení z různých nemocnic formou nákupu ochranných pomůcek pro zdravotníky, společnost rovněž podporuje místní i globální charitativní organizace. Domácí kancelář a flexibilní způsob práce se během pandemie pro společnost a pro zaměstnance staly ještě důležitějšími, zaměstnanci tako dostali ochranné pracovní pomůcky. 
     
 • Sanofi se zapojuje do celé řady dobrovolnických aktivit v boji proti pandemii covid-19 – od šití roušek, přes dobrovolnickou práci v nemocnicích, až po zapojení do lokálních center pomoci. Společnost dále úzce spolupracuje s příslušnými veřejnými orgány, aby poskytla maximální podporu ve formě jak hmotných (vybavení pro klinické zkoušky), tak i nehmotných (odborných znalostí) zdrojů. Sanofi je v čele řady iniciativ v boji proti nemoci, má 2 vakcíny ve zrychleném vývoji a 2 potenciální léčby ve zrychlených klinických studiích. Od poloviny března pracuje z domova 80 000 zaměstnanců společnosti.  
    
 • Společnost Servier v České republice distribuovala a darovala zdravotnickým pracovníkům ochranné prostředky, finančně podpořila projekt poskytování psychoterapeutické podpory těžce nemocným a umírajícím, jejich rodinám a blízkým i zdravotnickým pracovníkům. Realizuje dále 2 projekty pro zdravotnické pracovníky a pacienty – Angel on the Wire, podpořila projekt Asistenční pohotovostní péče a podpory pro seniory, v jehož rámci probíhá poradenství, odborná pomoc, linka pomoci a bezpečnost pro seniory (www.andelnadrate.cz). Servier dokončuje interní směrnice, aby zaměstnancům nabídl možnost dobrovolně pracovat v nemocnicích či sanitárních zařízeních. Celkové náklady společnosti Servier s.r.o. vynaložené v souvislosti s covid-19 činí 3 400 000 českých korun. 
      
 • Takeda v souvislosti s podporou českých zdravotníků při zvládnutí pandemie onemocnění covid-19 navýšila svůj dosavadní program grantů a dotací o dalších více než 2,5 milionu korun. Z těchto prostředků je pokryt nákup ochranných pomůcek (roušek, respirátorů a ochranných obleků) zejména pro zdravotníky v nemocnicích, kteří jsou vystaveni riziku nákazy v první linii. Společnost Takeda také zajistila ochranné prostředky pro zaměstnance dárcovských center krevní plasmy, aby mohla být obnovena jejich činnost a nedocházelo k výpadkům odběru krevní plasmy a jejímu plynulému zpracování. Lokální výbor pro sociální odpovědnost podniků podporuje řadu místních podniků. 
      
 • Společnost UCB daruje 100 tisíc korun Fakultní nemocnici Motol a 100 tisíc korun Fakultní nemocnici na Bulovce na pomoc při zvládání covid-19 krize.