Poradna Znám své léky se loučí. Za pět a půl roku své existence ověřila přes 54 tisíc medikací

NoImg

Pokud člověk užívá více léčivých přípravků najednou, může teoreticky nastat situace, ve které se dané léky mohou nežádoucně ovlivňovat. Jejich účinek se může nechtěně snížit nebo zvýšit – hovoříme pak o nežádoucích lékových interakcích. V boji proti nim pět a půl roku pomáhala internetová poradna Znám své léky, ve které si pacienti mohli bezplatně a anonymně ověřit, zda medikace, kterou užívají, je z hlediska potenciálních nežádoucích lékových interakcí v pořádku. S příchodem sdíleného lékového záznamu pacienta, který umožní lékařům a lékárníkům pracovat s informací, jaké léky pacient užívá, poradna svoji činnost k 1. lednu nadcházejícího roku ukončí.     

On-line poradnu Znám své léky spustila Asociace inovativního farmaceutického průmyslu v černu roku 2014 a okamžitě zaznamenala u pacientů velký zájem. Na webových stránkách www.aifp.cz (v sekci pro pacienty) nebo prostřednictvím vlastní domény www.znamsveleky.cz stačilo bezplatně vyplnit do příslušného formuláře veškeré užívané léky, frekvenci jejich užívání a kontaktní e-mail. Na ten pacientovi do několika dnů přišlo vyhodnocení jeho medikace – buďto, že je všechno v pořádku, anebo že je potřeba určitou kombinaci léčiv probrat s lékařem, případně doporučení, jaké potravině nebo bylině by se měl pacient s danou farmakoterapií vyvarovat. Za dobu fungování poradny farmaceutičtí odborníci zodpověděli přes 54 tisíc dotazů pacientů a odhalili přes 19 tisíc potenciálních nežádoucích lékových interakcí, včetně i těch velmi závažných a zdraví ohrožujících – jenom letos jich bylo 64. Rekord drží dotaz, ve kterém farmaceuti zaznamenali 18 lékových interakcí v jediné medikaci. Kromě potenciálních lékových interakcí jsou nežádoucím a rizikovým jevem i tzv. duplicity neboli léky se stejnou účinnou látkou. Lékových duplicit se v poradně od okamžiku svého vzniku vyskytlo téměř 5 tisíc.   

Problém s nežádoucími lékovými interakcemi a duplicitami doposud spočíval především v tom, že lékaři neměli šanci dozvědět se o léku předepsaném jiným lékařem, pokud mu o něm pacient sám neřekl. Lékové interakce tak nemohli efektivně pohlídat. Nyní však u nás vstoupil v platnost tzv. sdílený lékový záznam pacienta. Lékový záznam umožňuje ošetřujícím lékařům nahlížet do evidence všech léků na předpis, které byly pacientovi předepsány. Náhled je také umožněn lékárníkům v okamžiku, kdy budou pacientovi lék na předpis vydávat, lékařům zdravotní záchranné služby a klinickým farmaceutům. Sdílený lékový záznam je klíčovou funkcionalitou elektronické preskripce a s jeho implementací se počítalo již od spuštění samotných eReceptů. Umožňuje totiž lepší využití centrálního úložiště elektronických receptů, kam jsou ukládány veškeré eRecepty vydané lékaři. Zpřístupnění těchto informací oprávněným zdravotnickým pracovníkům pomůže předejít nežádoucím lékovým interakcím a výskytu duplicit v medikaci pacienta. Sdílený lékový záznam tak výrazně pomůže zajistit vyšší bezpečnost poskytované péče. 

Lékový záznam funguje v režimu opt-out, tzn. v režimu automatického sdílení s lékaři a lékárníky. Je však možné projevit svou vůli v podobě nesouhlasu s nahlížením do lékového záznamu. Více informací naleznete na oficiálních stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.   

Chtěli bychom všem pacientů, kteří poradnu Znám své léky využili, poděkovat za projevenou důvěru a garantům poradny, farmaceutům Mgr. Petru Průšovi a PharmDr. Markétě Adamcové, za jejich skvěle odvedenou práci.