Pro odborníky

Dostupnost léčby
Dostupnost léčby
Jednotlivé sekce odkazují na informace o nové legislativě, lécích, které čekají na vstup do systému, zabývají se lékovou politikou a tématem stárnutí české populace.
Ověřování pravosti léčiv
Ověřování pravosti léčiv
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu se počátkem roku 2017 stala zakládajícím členem Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL), a to spolu s:  Českou asociací farmaceutických firem (ČAFF) Asociací evropských distributorů léčiv (AEDL) Asociací…
Etika
Etika
AIFP se dlouhodobě zasazuje o kultivaci českého zdravotnictví v oblasti etiky. Usiluje o posilování principů transparentnosti ve vztazích mezi farmaceutickými společnostmi a dalšími aktéry, jako jsou poskytovatelé zdravotní péče a lékařští odborníci, a to pomocí následujících projektů.
Vzdělávání
Vzdělávání
Kongresy a semináře  Zde  se nachází přehled odborných kongresů a konferencí sestavovaný odborným periodikem Medical Tribune.   Spolupráce průmyslu s akademickou sférou  Význam spolupráce farmaceutických společností s vysokými školami neustále roste. Výzkum léků se prodražuje…
Innovative medicines initiative
Innovative medicines initiative
Iniciativa IMI (Innovative Medicines Initiative) je příkladem public-private partnershipu v oblasti vývoje nových léčiv, diagnostických metod atp. Od roku 2008 finančně podporuje společný farmaceutický výzkum prostřednictvím tematicky zaměřených výzev, do nichž se mohou zapojit také česká…