Průzkum mezi ambulantními specialisty: očkování proti covid-19 bude 97 procent z nich doporučovat

NoImg

24.03.2021: Od středy 24. března 2021 mají ambulantní specialisté možnost získat pro své chronicky nemocné pacienty kódy, které jim umožní hlásit se na očkování proti covid-19. A to i v případě, že jsou mladší než skupiny obyvatel, které jsou nyní mezi prioritními. Jak se tato heterogenní skupina zdravotnických odborníků staví k očkování proti covid-19 prozradil aktuální průzkum společnosti IPSOS pro AIFP. „Ambulantní specialisté jsou jednoznačně přesvědčeni o nutnosti proočkování široké populace proti covid-19, a to v co možná nejkratší době. Doporučovat očkování bude svým pacientům 97 procent lékařů," komentuje výsledky průzkumu Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. 
 
Ambulantní specialisté již nyní problematiku covid-19 ve svých ordinacích poměrně intenzivně řeší. „Nejčastěji s nimi pacienti diskutují téma vakcinace a obecné informace spojené s koronavirovým onemocněním. S dotazy zaměřenými přímo na očkování se setkává 97 %  lékařů. Nejčastěji se pacienti ptají na to, zda je pro ně, s ohledem na jejich zdravotní stav, vhodné," vysvětluje Jakub Malý, ředitel agentury IPSOS. Mezi dalšími tématy jsou bezpečnost očkovacích látek, případné nežádoucí účinky a postup u dlouhodobě užívané léčby při absolvování očkování. Pacienti se také zajímají o rozdíly mezi jednotlivými vakcínami proti covid-19.  
   

Role ambulantních specialistů v rámci očkování proti covid-19

Dvě třetiny ambulantních specialistů deklarují, že ve své praxi neprovádějí žádné očkování. V případě očkování proti SARS-CoV-2 neočekávají odlišný postup, zejména proto, že v jejich ordinacích chybí skladovací kapacity. „Svoji roli vnímají zejména v oblasti edukace chronicky nemocných pacientů a konzultací ohledně vhodnosti očkování pro konkrétního pacienta. Z průzkumu vyplynulo, že velmi vítanou pomocí by v tomto ohledu byla oficiální kampaň vedená Ministerstvem zdravotnictví ČR," uvádí Jakub Dvořáček. 

Jsou sami ambulantní specialisté již očkovaní proti covid-19?   

Výsledky průzkumu také ukázaly, že 90 % lékařů je již proočkováno, případně se na očkování připravuje. Hlavní motivací k očkování je především potřeba ochrany před onemocněním (61 % lékařů), vnímání očkování jako jediné možné prevence (52 % lékařů), snaha zabránit šíření onemocnění (34 % lékařů) a potřeba ochrany před těžkým průběhem onemocnění (27 % lékařů).    

Ke stažení