Roztroušená skleróza

NoImg

Na 30. května 2020 připadá Světový den roztroušené sklerózy (RS), chronického zánětlivého autoimunitního onemocnění. Díky unikátní studii Inovace pro život vám můžeme přinést ukázku dat, která demonstrují přínosy moderních inovativních léčiv v posledních letech. Další informace a statistiky naleznete na webové stránce www.inovaceprozivot.cz

Nová éra biologické léčby 

V minulosti byla úspěšnost léčby přibližně jen 30 %, u většiny pacientů onemocnění vedlo různým tempem k invaliditě a předčasnému úmrtí. Dnes už je situace zcela jiná. Zásadní posun přinesly především moderní léky a léčebné strategie. Včasně nasazená tzv. biologická léčba pomáhá výrazně zpomalit vývoj onemocnění a pacienti mohou pracovat, sportovat a žít normální život. Ze studie Inovace pro život navíc vyplývá, že efektivnější léčba přináší úspory veřejných rozpočtů v minimální výši 560 milionů korun,“ uvádí Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M. výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. 
    
  • První moderní léčiva přišla na trh v polovině devadesátých let minulého století. V posledních deseti letech mají lékaři k dispozici širší škálu moderních léčiv. Mohou tak volit nejvhodnější aplikaci léčby a měnit terapeutika dle potřeb pacienta.
  • Včasné nasazení vhodných biologických léčiv a další opatření dnes pomáhají u pacientů navodit dlouhodobý klidový stav bez příznaků onemocnění a zhoršení (tzv. No Evidence of Disease Activity) a minimalizovat délku hospitalizace.
  • Dochází také k prodloužení doby dožití pacientů, které se dnes blíží očekávané době dožití běžné české populace.
  • Situace dnešních pacientů je sice nesrovnatelně lepší než před lety, stále však nejsme na konci cesty. RS dosud není vyléčitelnou nemocí a pro mnohé pacienty, především v pozdějších stadiích nemoci, neexistují vhodné medikamenty. Ve vývoji je dnes na 40 nových léčiv, jejichž cílem je pomoci právě pacientům s progresivnějšími stadii nemoci, a léčiva, jež by měla napravit zcestnou reakci imunitního systému a natrvalo jej přeprogramovat. 

Výskyt onemocnění ve společnosti narůstá 

2015….....2018

14 992…..17 730

Úmrtnost pacientů z důvodu RS stagnuje 

2015….....2018

119….......119

Klesá počet pacientů, které je nutné hospitalizovat 

2012….....2018

2 288…....1 821

Roste počet práceschopných pacientů[1] 

2013….....2018

53,5 %…..74,9 %  

[1] Vztahuje se na pacienty pod 65 let věku  

Více informací naleznete v přiloženém tiskovém materiálu a videu.