Seminář k 1. výzvě programu Innovative Medicines Initiative 2

NoImg

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) pořádá Vás seminář k 1. výzvě programu Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2), která je zaměřená na optimalizaci průběhu klinických studií při vývoji nové léčby a účinnější prevenci diabetu a souvisejícího postižení oční sítnice. IMI 2 je iniciativa Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) ve spolupráci s Evropskou komisí.

Informace o semináři

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) pořádá Vás seminář k 1. výzvě programu Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2), která je zaměřená na optimalizaci průběhu klinických studií při vývoji nové léčby a účinnější prevenci diabetu a souvisejícího postižení oční sítnice. IMI 2 je iniciativa Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) ve spolupráci s Evropskou komisí.

Seminář se uskuteční 6. října 2014 od 15.00 do 18.30 v Profesním domě (Malostraneské náměstí 25, Praha 1). 

Aktuální finanční výzvy, v nichž je alokováno přes 1,3 miliardy korun, jsou vedené společnostmi Sanofi a Bayer HealthCare, za účasti Novo Nordisk, Eli Lilly a GlaxoSmithKline, a jsou zaměřeny na:

Translační přístupy k léčbě upravující onemocnění pro diabetes mellitus typu 1 (T1DM)
Zjištění a hodnocení nových sledovaných parametrů při suché makulární degeneraci a diabetické retinopatii

Na semináři vystoupí tito řečníci:

Dr. med. Elke Reissig, Global Clinical Development, Bayer Healthcare
Dr. Anke Schulte PhD, Head of Islet Biology, Diabetes Divison, Sanofi Deutschland
Magda Chlebus, Director Science Policy, EFPIA
Magali Poinot, Legal Manager, IMI

Jedná se o unikátní šanci pro lokální vědecko-výzkumné týmy, nemocnice a malé a střední podniky na získání finanční podpory a úzké spolupráce s předními hráči farmaceutického průmyslu a výzkumnými špičkami napříč Evropou ve společných konsorciích.

Bližší detaily naleznete v pozvánce, která je k dispozici ke stažení zde. 

Více informací získáte na martin.michalov@aifp.cz. 

IMI 2 v kostce

Období: 2014 - 2024
Rozpočet: 90 miliard korun

  • EU poskytne 45 miliard korun
  • EFPIA poskytne 39 miliard korun (in kind)

Hlavní cíle iniciativy IMI 2

  • O 30 % lepší úspěšnost klinických studií prioritních léků.
  • Pokrok v klinických studiích: imunologických, neurologických, neurodegenerativních a respiračních onemocnění v horizontu pěti let.

První výzva IMI 2:

  • Nové terapie a léky na diabetes.
  • Nové terapie a léky na choroby oční sítnice.