Světový den artritidy

NoImg

08.10.2020: Na 12. října 2020 připadá Světový den artritidy. Díky unikátní studii Inovace pro život vám můžeme přinést ukázku dat, která demonstrují přínosy moderních inovativních léčiv v posledních letech. Další informace a statistiky naleznete na webové stránce www.inovaceprozivot.cz.  
 

Éra biologické léčby a nejmodernějších malých molekul (JAK) 

V České republice žije přibližně 91 tisíc lidí s revmatoidní artritidou. Onemocnění významně omezuje život pacientů a může vést k trvalé invaliditě a plné závislosti pacienta na okolí. Proto je velmi důležitý včasný přístup k účinné léčbě. 

„Moderní léčiva zvyšují komfort léčby, prodlužují život, zkracují hospitalizace a snižují pracovní neschopnost pacientů,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). 

  • Včasné zahájení biologické terapie u pacientů je doprovázeno poklesem pracovní neschopnosti z 19,4 % na 5,6 % již po 3 měsících léčby.
  • V průměru dochází u pacientů k poklesu pracovní neschopnosti z 22 na 10 dní. Produktivita práce se v důsledku kratší délky pracovní neschopnosti zvýšila.
  • Navzdory rostoucí prevalenci onemocnění v populaci klesá počet pacientů, jež je nutné hospitalizovat. V roce 2018 vyžadovalo hospitalizaci méně než procento nemocných.
  • Kratší pobyty pacientů v nemocnicích a nižší počet invalidních důchodů vygenerovaly jen v období 2010 až 2017 významnou úsporu ve výši 399 milionů korun. 
  • Ve vývoji je dalších 50 nových moderních terapeutik určených k léčbě revmatoidní artritidy, které mohou pacientům dále pomoci. 

O studii Inovace pro život 

Cílem studie Inovace pro život je efektivizace dopadů inovací ve zdravotní péči v České republice a poskytnutí verifikovaných dat o inovativní léčbě všem zainteresovaným stranám. Autorem studie je Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, spoluautorem poradenská společnost EY. Na vývoji studie v expertních rolích dále spolupracovali: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (výpočet a validace demografického dopadu), Ing. Miroslav Zámečník, ekonom a publicista (podpora a validace výpočtu ekonomických dopadů), Rut Bízková, bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR (podpora a validace inovativních výzev a příležitostí) a členské společnosti AIFP (poskytování údajů a statistik).

Studie Inovace pro život se zaměřila na 9 terapeutických oblastí, jež zachycující výzvy a ilustrují vývoj a pokrok inovativní léčby s kvantifikovatelnými dopady. Jedná se například o roztroušenou sklerózu, karcinom prsu, kolorektální karcinom, diabetes 2. typu, revmatoidní artritidu a řadu dalších.

Studie se také zaměřila na hospodářské přínosy inovativního průmyslu. Farmaceutický průmysl totiž generuje významné finanční prostředky a svými aktivitami a investicemi vytváří obrat s relativně vysokým multiplikačním efektem. Hospodářský dopad vzrostl z 25 miliard korun v roce 2009 na 42 miliard korun v roce 2018. Více o studii se dozvíte na www.inovaceprozivot.cz.   

1) Zdroj: Analýza populačních dat NZIS, analytická studie Zdraví 2030, 2) Období 2010–2017 

Ke stažení