Systém pro ověřování léčiv měl technické problémy

NoImg

Systém pro ověřování pravosti léků, využívaný všemi články distribučního řetězce, měl v uplynulém období technické problémy, které kulminovaly v minulém týdnu. V tomto týdnu se potíže podařilo výrazně omezit.

V nedávném období měl značné problémy systém pro ověřování pravosti léků, který byl v ostrém provozu spuštěn v únoru letošního roku. Přestože se jeho chod až na tříhodinový úsek ve středu 22. května přímo nepřerušil, lékárny čelily při ověřování velkým zpožděním v odezvě. Mnohdy lék nemohly ověřit vůbec. Podle informací Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) se nemožnost ověření týkala až poloviny vydávaných léčiv. 
 
Od začátku tohoto týdne poskytovatel IT řešení ve spolupráci s NOOL dostal situaci pod kontrolu. Na ověřování funkčnosti všech složek řešení se dále intenzivně pracuje, aby byly odstraněny všechny možné příčiny zpomalení systému. 
 
I výrobcům léčiv popsaný stav vážně komplikoval situaci. Problém se týkal jen České republiky, měl ale návaznost na evropské struktury – národní úložiště je propojené s celoevropským úložištěm, a i poskytovatel IT je společný pro mnoho zemí EU. Coby zakládající člen NOOL tlačila Asociace inovativního farmaceutického průmyslu přes kolegy v Bruselu na evropskou centrálu dodavatele systému. Věříme, že to přispělo k rychlému řešení situace. 
 
Pro všechny aktéry v rámci distribučního řetězce šlo o skutečný zátěžový test, který se naštěstí podařilo zvládnout. Lékárníkům patří díky za trpělivost a poskytovanou zpětnou vazbu. 
 

Ke stažení