Tipy a rady pro žadatele o podporu z IMI 2

NoImg

Rád bychom podpořili úspěšnost českých žadatelů v projektech IMI 2, proto vám přinášíme několik následujících rad a tipů. Tento materiál je sestaven na základě zpětné vazby od předchozích žadatelů i představitelů IMI.

Nezapomínejte, že informace o nadcházejících tématech pro jednotlivé výzvy jsou orientační a podléhají konečnému schválení správní rady IMI. Jakmile je téma výzvy zveřejněno, pročtěte si pozorně finální verzi textu a ujistěte se, že se oproti předchozí verzi něco podstatného nezměnilo. 

Nalezení partnerů 

Výzkumníci jako jednotlivci nemohou žádat o financování prostřednictvím výzev IMI samostatně – jedním z vašich prvních úkolů je nalezení nebo vytvoření konsorcia žadatelů. K tomu budete muset najít partnery.
Definujte si, jak vaše organizace může přispět k dosažení záměru (dovednosti, odborné znalosti, zdroje a zkušenosti). Zdůrazněte oblasti, ve kterých by vaše zapojení bylo cenné.
Používejte již existující kontakty! Nejúčinnějším způsobem, jak se dostat do konsorcia, je využít vaše stávající profesionální a osobní kontakty.
Využijte nástroje pro vyhledávání partnerů:
Partner Search page- nástroj IMI je pravidelně aktualizován tak, aby obsahoval klíčová slova pro nové a nadcházející výzvy k předkládání návrhů.
Německá specializovaná platforma pro vyhledávání partnerů pro IMI: Partner search platform
Fit for Health 2.0 nabízí matchmaking portal 
CORDIS také nabízí nástroj pro vyhledávání partner search tool 

Správný počet členů konsorcia 

Většina projektů IMI 2 musí mít minimálně tři partnery se sídlem ve třech různých členských státech EU nebo v zemích přidružených k programu Horizont 2020. Přesná pravidla pro každou výzvu k předkládání návrhů jsou stanovena v dokumentech výzvy a žadatelé by si měli tyto informace pečlivě přečíst.
Konsorcium by mělo zahrnovat jak zástupce z akademické oblasti, tak z oblasti malých či středních podniků.  Vždy je v textu výzvy uvedeno, jaké druhy organizací musí být zahrnuty do konsorcií. 

Formát žádostí 

V dokumentech každé výzvy je uvedeno, jak má být návrh žádost předkládán a jaká pravidla musí být respektována. IMI nepřijímá například návrhy předložené e-mailem. 

Termín 

Deadline pro odevzdání žádosti je vždy uveden v dokumentech k výzvě. Návrhy předložené po uplynutí termínu budou zamítnuty. Online nástroj pro podání žádosti se obvykle spouští současně s vypsáním výzvy. Počítejte s časem, který samotné zadávání do systému zabere, doporučujeme žadatelům začít pracovat co nejdříve. Data zadaná do aplikace je možné uložit a vrátit se k nim.
Pokud se setkáte s technickými potížemi s nástrojem pro podání (zejména v den uzávěrky), proveďte printscreen obrazovky dokládající vaše potíže a kontaktujte kancelář IMI.
  • Je Vám v textu cokoli nejasného? Máte jakékoli otázky ohledně témat, pravidel a procesu podávání žádostí? Kontaktujte IMI Programme Office.
  • Využijte příležitostí jak se dozvědět víc - webináře a informativní dny jsou ideální příležitostí! Ujistíte se, jestli správně rozumíte tématům dané výzvy, všem pravidlům a procesům podávání žádosti. Jde též o příležitost pro navázání kontaktů s potenciálními partnery.
  • Cíl tématu a nároky na uchazečské konsorcium jsou jasně specifikovány – ujistěte se, že vaše konsorcium zahrnuje veškeré odbornosti potřebné ke splnění zadání.
  • Nezapomínejte na řešení etických otázek.
Respektujte základní kritéria: Ujistěte se, že vaše konsorcium má například správný počet či typ partnerů.
Přejeme Vám hodně štěstí!