Uvolnění patentů vakcín proti covid-19

NoImg

Praha, 7. května 2021  
   
 
Dovoluji si jménem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) vyjádřit se k aktuálnímu tématu uvolnění patentů vakcín proti covid-19, které bylo americkým prezidentem Joem Bidenem schváleno v rámci Světové obchodní organizace tento týden. Obdobně laděné vyjádření jsme včera vyslechli také od předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Uvolnění patentové ochrany však nepovede ke zvýšení dostupnosti vakcín, naopak bude mít přesně opačné následky.
 
Během uplynulých 12 měsíců se díky dobrovolné, intenzivní spolupráci mezi výzkumnými centry, malými a středními podniky, start-upy, farmaceutickými společnostmi i akademickými centry, obrovským finančním investicím i lidskému nasazení podařilo zdánlivě nemožné – vyvinout, otestovat, vyrobit a dopravit k pacientům po celém světě více než miliardu vakcín proti novému typu koronaviru.
 
Tento neskutečný úspěch byl ve velké míře umožněn stávajícím systémem ochrany duševního vlastnictví, který je esencí a hlavním motorem inovací. Právě tento systém umožňuje efektivní spolupráci napříč sektory a výzkumníky z privátních i státních výzkumných center za podpory širokého spektra investorů. V případě, že bude ochrana duševního vlastnictví takto bezprecedentně narušena, sníží se v budoucnu nejen ochota spolupracovat, ale také investovat do inovací a rychle reagovat na aktuální krizové situace. Narušení důvěry a souvisejících jistot se následně projeví zpomalením ekonomického růstu i v dalších vysoce inovativních sektorech.
 
Uvolněním patentů zároveň nedojde ke zvýšení dostupnosti vakcín proti covid-19. Důvodů je několik: primárně narážíme na nedostatek samotných výrobních kapacit, které by disponovaly potřebnou vyspělou infrastrukturou a know-how. Na světě jednoduše nejsou sofistikované výrobní kapacity, které by se již dnes na výrobě vakcín proti covid-19 nepodílely. Vybudování nových by trvalo měsíce i roky. Velké otazníky se objevují v otázce zajištění vysoké kvality komplexního výrobního procesu a předcházení výrobě a distribuci nekvalitních padělků očkovacích látek.
 

Další překážkou je potenciální nedostatek surovin k výrobě vakcín a také obalového materiálu. Uvolnění patentů vakcín povede k vyšší poptávce, která je však již nyní na hranici objemových možností. Výrobci se již dnes potýkají s nedostatkem surovin, stejně jako je celosvětový nedostatek lahviček, injekčních stříkaček, suchého ledu atp.

 
Namísto uvolnění patentů, které je nefunkčním řešením s dalekosáhlými dopady, je třeba věnovat se hledání systematických, byť komplikovaných, cest k efektivnímu řešení aktuálních obtíží, tj. eliminaci bariér volného obchodu,  řešení překážek distribučního a dodavatelského řetězce očkovacích látek i surovin, neochotě bohatých zemí světa sdílet dávky očkovacích látek s chudšími regiony.
 
Inovativní farmaceutické společnosti dělají maximum pro zvládnutí pandemické situace ve spolupráci se soukromým i státním sektorem po celém světě. Věřím proto, že členové Evropského parlamentu ustojí intenzivní politický tlak a zachovají si svůj pragmatický postoj z 29. dubna 2021, kdy hlasovali proti návrhu na uvolnění patentové ochrany. Je třeba směřovat energii do skutečného řešení aktuálních obtíží, nikoliv podrývat dobře fungující systém patentové ochrany.  
 
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.
Výkonný ředitel AIFP