Videozáznam tiskové konference

Záznam z kulatého stolu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ze dne 22. června 2022 na téma "Význam vakcinační politiky v systému zdravotní péče, aktuální otázky a nástin budoucího vývoje".