Vyhlášení dvacáté druhé a dvacáté třetí výzvy IMI 2

NoImg

02.07.2020: Dne 23. června 2020 byly zveřeněny nové, finální výzvy evropské iniciativy IMI 2. Nyní se tak mohou vědecká pracoviště a malé či střední firmy hlásit do výzev věnovaným především boji proti rakovině prostřednictvím umělé inteligence, antimikrobiální rezistenci, neurodegenerativním chorobám, diagnostice vzácných onemocnění, návratu dat z klinického hodnocení účastníkům či adherenci pacientů. Podávání žádostí bude otevřeno do 29. listopadu 2020.  
   

Téma aktuální dvacáté druhé výzvy je následující:  

  • Designed to support research activities that will build on, and add value to, results from certain ongoing IMI2 projects – tedy podpora výzkumných činností, založena na výsledcích již probíhajících projektů IMI 2 a zvyšování jejich hodnoty. 

Témata aktuální dvacátétřetí výzvy jsou následující: 

  • Returning clinical trial data to study participants within a GDPR compliant and approved framework
  • Modelling the impact of monoclonal antibodies and vaccines on the reduction of antimicrobial resistance
    This topic is part of IMI’s Antimicrobial Resistance (AMR) Accelerator programme.
  • A platform for accelerating biomarker discovery and validation to support therapeutics development for neurodegenerative diseases
  • Optimal treatment for patients with solid tumours in Europe through artificial intelligence
  • Shortening the path to rare disease diagnosis by using new born genetic screening and digital technologies
  • Behavioural model of factors affecting patient adherence 

Rádi bychom zdůraznili, že do výzev inciativy IMI se mohou zájemci zapojit pouze jako součást mezinárodního konsorcia. Pro sestavení nového nebo zapojení se do již existujícího konsorcia je toto zapotřebí včas najít vhodné partnery. Partnery pro utvoření konsorcia si mohou jednotliví žadatelé najít pomocí Horizon 2020 Partner Search

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu se snaží podpořit zapojení českých vědeckých institucí a firem. Asociace též může zprostředkovat kontakt na české výzkumníky úspěšně zapojené do projektů z předchozích výzev IMI, kteří jsou ochotní podělit se o své zkušenosti s celým procesem. 

Kam se dál vydat     

Detailní informace o obou zveřejněných výzvách a detaily k jednotlivým tématům najdete na Call22 a Call23 

Záznam online seminářů k jednotlivým tématům výzev i obecným pravidlům a postupům IMI naleznete zde

Na webu www.aifp.cz jsou zveřejněny základní pokyny pro žadatele v češtině. 

Na webových stránkách IMI2 jsou k dispozici tips for applicants , advice on finding project partners a understanding the IMI Call process.  

Kontakt     

Případné dotazy je možné směřovat na:

Šárka Bělová
e-mail: sarka.belova@aifp.cz