Vyjádření EFPIA k uvolnění práv duševního vlastnictví na vakcíny proti covid-19

NoImg

6. května 2021  
 
Generální ředitelka Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) Nathalie Mollová k rozhodnutí administrativy USA podpořit návrh na uvolnění patentů na vakcíny proti covid-19 řekla: „Toto krátkozraké a neúčelné rozhodnutí Bidenovy administrativy ohrožuje těžce vydobytý pokrok v boji proti této strašné chorobě. Cíl ochránit občany celého světa pomocí vakcín má naši plnou podporu. Po uvolnění patentů však bude obtížnější dosáhnout v boji proti koronaviru vítězství.“
 
Dodala: „Mají-li se kapacity zvýšit tak, aby bylo možné dostat očkovací dávky k občanům po celém světě, musejí být výrobci vakcín vybaveni dovednostmi a technickým know-how, díky nimž dokážou zapojit partnerské výrobní organizace. Rozšíření výrobních kapacit nelze dosáhnout tím, že uvolníme patenty a budeme doufat, že se složitého procesu výroby vakcín ujmou doposud neznámé továrny někde na světě. Uvolnění znamená riziko odklonu surovin a potřebných dodávek od zavedených, efektivních dodavatelských řetězců k méně efektivním výrobcům, jejichž produktivita a kvalita může být problematická. Otevírají se tím dveře k pronikání falšovaných vakcín do dodavatelských řetězců po celém světě. Rozšíření kapacit lze dosáhnout jedině dobrovolným partnerstvím a spoluprací mezi inovátory, kteří stojí za každou vakcínou, a expertními výrobci. Veškeré úsilí bychom měli zaměřit na odstraňování bariér bránících této spolupráci, na zajištění volného toku surovin po celém světě a další práci v oblasti výzkumu.“
 
Evropa byla od samého počátku krize hnacím motorem výzkumu, vývoje a inovací v oblasti covid-19, od nových diagnostických metod až po použití technologie mRNA v první schválené vakcíně. Právě reakce založená na výzkumu nám poskytla nástroje k boji proti pandemii. Naše reakce stavěla na rámci práv duševního vlastnictví, a proto inovátory motivovala ke zkoumání nových technologií. Evropský parlament si uvědomuje, jakou cestou jsme tyto nezbytné nástroje získali, a proto dne 29. dubna 2021 hlasoval proti uvolnění patentové ochrany. Také Evropská komise zůstala důsledná ve své podpoře inovace jakožto klíče k boji proti pandemii.
 
Pokud Světová obchodní organizace (World Trade Organization, WTO) uvolnění schválí, zmizí motivace, která společnosti pobízela k výzkumu nových variant, diagnostických metod, způsobů léčby a vakcín ke zvládnutí koronaviru. Současně tím ale nedojde ke zvýšení globálních kapacit na výrobu vakcín proti covid-19. Navíc uvolnění patentů na vakcíny proti covid-19 předem odmítá jakékoli inovativní reakce na budoucí pandemie.
 
Na závěr Nathalie Mollová řekla: „Je nezbytné, aby Evropa i nadále zůstala v čele inovací v oblasti medicíny, protože ty jsou jedinou cestou, jak se natrvalo vymanit ze stínu koronaviru. Proto musí Evropa podpořit práva duševního vlastnictví a postavit se proti jejich uvolnění. Jsme centrem, kde se soustředí celosvětová výroba vakcín, tudíž bychom se měli nadále zaměřovat na navazování partnerství a na investice do výrobních zařízení, abychom zvýšili kapacity a uspokojili potřeby občanů po celé Evropě a celém světě.