Výrobci a distributoři léků bojují proti padělkům. Zavedou systém ověřování léků

NoImg

Čeští zástupci výrobců a distributorů léčiv pokračují v boji proti padělaným lékům. Na začátku ledna podepsali Memorandum o porozumění, kterým se připojují k evropskému systému ověřování léků ESM (European Stakeholder Model). Do dvou let se v českých lékárnách začnou objevovat krabičky léků se speciálními 2D kódy, které umožní ověřit jejich původ a pomohou tak ochránit pacienty před padělky léků.

Padělání léků dlouhodobě představuje závažný problém, který přímo ohrožuje zdraví pacientů. Počet zachycených padělků v Evropské unii každoročně narůstá. Vloni zaznamenala Světová zdravotnická organizace několik závažných incidentů. V květnu 2015 byl hlášen výskyt falzifikátů meningokokové vakcíny a podezření na padělky vedlo i k preventivnímu zastavení výdeje přípravku indikovaného při chronickém přetížení organizmu železem. Objevily se i krádeže několika šarží léků, čímž došlo k přerušení distribučního řetězce. „V takovém případě není možné ručit za to, že s balením nikdo nemanipuloval, a že jeho obsah je správný,“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Léky pod dohledem

Padělané léky představují vážnou hrozbu nejen pro zdraví pacientů, ale poškozují i výrobce léčiv a distributory. Z tohoto důvodu vznikl evropský model ověřování léků ESM. Tento projekt sdružuje subjekty napříč dodavatelským řetězcem tak, aby bylo možné sledovat cestu léku od výrobce až k pacientovi. Samotné ověření původu léku bude prováděno pomocí speciálního 2D kódu umístěného na balení. „Po načtení se zobrazí údaje o původu léku, a tak bude možné odhalit případnou neoprávněnou manipulaci,“ popisuje fungování systému Jakub Dvořáček.

Účast výrobců i distributorů léků zajištěna

V České republice zaštiťuje implementaci evropského modelu ověřování léků ESM právě Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Začátkem ledna podepsali její zástupci spolu se zástupci Asociace evropských distributorů léčiv (AEDL), Asociace velkodistributorů léčiv (AVEL) a České asociace farmaceutických firem (ČAFF) Memorandum o porozumění, kterým se všechny strany zavázaly k účasti na ESM. „Podepsáním Memoranda se nám podařilo zajistit účast výrobců jak originálních, tak generických léčiv a všech významných distributorů působících na českém trhu,“ uvádí Jakub Dvořáček a naznačuje další vývoj: „Nyní nás čeká spousta práce na přípravách projektu. V příštím roce bychom rádi spustili pilotní fázi tak, aby ověřování mohlo začít fungovat od roku 2019.“

Projekt je od začátku konzultovaný i s Českou lékárnickou komorou.

Evropský model ověřování léků ESM (European Stakeholder Model)

  • Na evropské úrovni sdružuje Evropskou asociaci farmaceutického průmyslu
     a asociací (EFPIA), Svaz lékárníků Evropské unie (PGEU), Evropskou asociaci paralelních distributorů (EAEPC), Evropskou asociaci farmaceutických distributorů (GIRP).
  • V ČR sdružuje Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), Českou asociaci farmaceutických firem (ČAFF), Asociaci velkodistributorů léčiv (AVEL), Asociaci evropských distributorů léčiv (AEDL) a Českou lékárnickou komoru (ČLnK).
  • Pomocí 2D kódu na balení léků umožní kontrolu původu léčiva.
  • Pilotní fáze projektu v ČR začne v roce 2017, začátek fungování od roku 2019.

Tisková zpráva

Tisková zpráva ke stažení zde.