Vyvracíme dezinformace o covid-19: Jsem zdravý/á a mladý/á. Nemá cenu se očkovat?

NoImg

09.06.2021: Očkování proti covid-19 je terčem usilovné dezinformační kampaně. Cílem dezinformátorů je záměrná manipulace se čtenáři s vidinou vlastního prospěchu. Tím může být prodej „zázračných“ prostředků k ochraně před koronavirem, radost z úspěchu úmyslně rozšiřovaných lží nebo snaha o podrytí důvěry v demokracii. Společně s odborníky vám pomůžeme se v záplavě dezinformací vyznat.

JSEM ZDRAVÝ/Á A MLADÝ/Á. NEMÁ CENU SE OČKOVAT?

Tento argument slýcháváme velmi často. S dostatkem očkovacích látek a klesajícím výskytem onemocnění covid-19, způsobeným mimo jiné masívním očkováním, se bude stále více lidí zamýšlet, zdali je pro ně očkování vhodné. Zamysleme se nad argumenty pro a proti:

Hlavní důvod pro očkování je ten, že očkování funguje. V Izraeli, kde očkování má plně za sebou již více, než 4,7 milionu jedinců, se snížilo riziko infekce pro očkované o 95,3 %, tedy více než dvacetkrát1.  Můžeme namítnout, že infekce u mladších lidí probíhá poměrně lehce a významně nezvyšuje riziko úmrtí2, tedy očkování je pro ně zbytečné.

Ovšem i mladí lidé mohou onemocnět a mohou přenášet nákazu k ostatním lidem a ani jim se komplikovaný průběh onemocnění nemusí vyhnout. U mladých lidí jsou navíc po prodělání nemoci covid-19 pozorovány poruchy krátkodobé paměti a koncentrace, a to i v případě, že byl průběh nemoci mírný.  S postupujícím očkováním v rizikovější starší populaci roste poměr mladších pacientů s těžším průběhem nemoci. Mladší pacienti se stávají významnějším zdrojem infekce3. Matematické modely ukazují, že bez očkování celé populace, včetně mladších ročníků, bude kontrola onemocnění covid-19 velmi obtížná4,5.

Hlavním důvodem, proč by se mladí a zdraví lidé měli nechat očkovat, je tedy populační hledisko. Bez jejich očkování je zvládnutí pandemie, včetně nových variant viru, nejisté.

Bezpečnost očkování
je v České republice pečlivě sledována Státním ústavem pro kontrolu léčiv a počty podezření na nežádoucí účinky jsou  zveřejněny na jejich stránkách7. K 18. květnu bylo uvedeno 4 512 podezření na nežádoucí účinky. To při počtu 4 822 177 očkování uvedených na stránkách ministerstva zdravotnictví ke dnu 26. května8 znamená, že podezření na nežádoucí účinek je hlášen zhruba v jednom případě na 1 000 očkování. Na druhou stranu je třeba uvést, že ke stejnému dni bylo zaznamenáno 30 054 úmrtí na covid-19. Aby toto číslo nerostlo, je nezbytné, aby většina populace, včetně mladých a zdravých, byla očkována.

Jak poznat dezinformaci?
  • zkontrolujte zdroj informace
  • ověřte autora
  • přečtěte si celý článek
  • ověřte téma v jiném médiu
  • nejste si jistí? poraďte se
Komentář odborníka:
 
"Počty nahlášených podezření na nežádoucí účinky jsme se rozhodli zveřejňovat hned od začátku očkování proti covid-19 v ČR. Je podle nás důležité, aby lidé měli k těmto informacím přístup.

Máte-li dojem, že se u vás po očkování vyskytl nějaký závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek, můžete ho SÚKLu po konzultaci s lékařem sami nahlásit. Případně můžete o nahlášení požádat zdravotnické pracovníky."


Mgr. Irena Storová, MHA

ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

 

Ke stažení

 

Zdroje

1.Haas EJ, Angulo FJ, McLaughlin JM et al. Impact and effectivness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalizations, and deaths following nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data. Lancet 2021;397:1819-1829 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00947-8/fulltext
2.Islam N, Shkolnikov VM, Acosta RJ, et al. Excess deaths associated with covid-19 pandemic in 2020: age and sex disaggregated time series analysis in 29 high income countries. BMJ 2021;373:n1137 https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1137
3.Stone W. Covid „doesn’t discriminate by age“: serious cases on the rise in younger adults. Medscape, May 4, 2021 https://www.medscape.com/viewarticle/950494#vp_2
4.Coudeville L, Jollivet O, Mahé C, et al. Potential impact of introducing vaccines against COVID-19 under supply and uptake constraints in France: a modelling study. PLoS ONE 2021;16(4):e0250797 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250797
5.Yusif NAM, Obama HCJT, Mbeutchou YJN, et al. The impact of COVID-19 vaccination campaigns accounting for antibody-dependendent enhancement. PLoS ONE 2021;16(4).e0245417 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0245417
6.Týdenní přehled: Nahlášená podezření na nežádoucí účinky po vakcína proti COVID-19 https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci
7.Přehled: Nahlášená podezření na nežádoucí účinky vakcín proti COVID-19 https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci