Vyvracíme dezinformace o covid-19: mutace

NoImg

18.5.2021: Očkování proti covid-19 je terčem usilovné dezinformační kampaně. Cílem dezinformátorů je záměrná manipulace se čtenáři s vidinou vlastního prospěchu. Tím může být prodej „zázračných“ prostředků k ochraně před koronavirem, radost z úspěchu úmyslně rozšiřovaných lží nebo snaha o podrytí důvěry v demokracii. Společně s odborníky vám pomůžeme se v záplavě dezinformací vyznat. 

MUTACE A ÚČINNOST VAKCÍN PROTI COVID-19

Velmi často se v souvislosti s očkováním zmiňuje, že očkování nemá smysl, protože virus covid-19 mutuje. Situace je ale zcela opačná - právě proto, že koronavirus mutuje, má očkování smysl. Vysvětleme si proč.
 
K omezení mutací viru je primárně potřeba zabránit jeho šíření. „Co možná nejrychlejší a nejširší vakcinace populace může pomoci omezit cirkulaci viru a tedy i snížit jeho schopnost mutovat,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, LL.M., MHA, výkonný ředitel AIFP. Vakcíny, které se nyní užívají nebo jsou ve vývoji, mají za cíl navodit co nejširší imunitní odpověď. Očekává se proto, že také u mutací, které byly v poslední době zaznamenány, mohou poskytovat alespoň nějakou ochranu proti onemocnění1

Používané vakcíny dokážou navodit protilátky v séru, které v laboratoři neutralizují i nové varianty koronaviru2. Navíc kromě protilátek existují další imunitní mechanismy, které proti infekci bojují3.
Samozřejmě nelze vyloučit, že někde na světě vznikne varianta viru, na kterou budou současné vakcíny málo účinné. Výrobci vakcín však chtějí očkovací látky upravovat tak, aby účinkovaly i na tyto nové varianty4. Jsou připraveny postupy, jak rychle reagovat na případný výskyt  nových mutací1,5.

Důležité však je především to, abychom snížili pravděpodobnost vzniku nových variant. Pomoci nám může právě očkování1.


Jak poznat dezinformaci?

  • zkontrolujte zdroj informace
  • ověřte autora
  • přečtěte si celý článek
  • ověřte téma v jiném médiu
  • nejste si jistí? poraďte se

Komentář odborníka:

"Účinnost vakcín proti novým typům koroviru SARS-CoV-2 intenzivně řeší i vědci v Evropské agentuře pro léčivé přípravky a Evropská komise přípravou legislativy pro možnost rychlého předkládání změn v registraci vakcín proti covid-19.

Komunikují s výrobci, kteří plánují vakcíny proti covid-19 upravit, a snaží se přizpůsobit regulační proces, aby přijetí nových variant vakcín nic nezdržovalo."

Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

 

Ke stažení

 

 Zdroje

1. The effects of virus variants on COVID-19 vaccines. WHO, 1.3.2021 https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-effects-of-virus-variants-on-covid-19-vaccines
2. Xie X, Liu Y, Liu J et al. Neutralization of SARS-CoV-2 spike 69/70 deletion, E484K and N501Y variants by BNT162b2 vacccine elicited sera. Nature Medicine 2021 https://www.nature.com/articles/s41591-021-01270-4
3. Luchsinger LL, Hillyer CD. Vaccine efficacy probable against COVID-19 variants. Science 2021;371:1116 https://science.sciencemag.org/content/371/6534/1116.1
4. Mahase E. Covid-19: Where are we on vaccines and variants. BMJ 2021;372:n597 https://www.bmj.com/content/372/bmj.n597
5. Gómez CE, Perdiguero B, Esteban M. Emerging SARS-CoV-2 variants and impact in global vaccination programs against SARS-CoV-2/COVID-19. Vaccines 2021;9(3):243 https://www.mdpi.com/2076-393X/9/3/243/htm