Vyvracíme dezinformace o covid-19: účinnost vakcín

NoImg

11.05.2021: Očkování proti covid-19 je terčem usilovné dezinformační kampaně. Cílem dezinformátorů je záměrná manipulace se čtenáři s vidinou vlastního prospěchu. Tím může být prodej „zázračných“ prostředků k ochraně před koronavirem, radost z úspěchu úmyslně rozšiřovaných lží nebo snaha o podrytí důvěry v demokracii. Společně s odborníky vám pomůžeme se v záplavě dezinformací vyznat.
 
 

ÚČINNOST VAKCÍN PROTI COVID-19 


Často opakované dezinformace se týkají domnělé neúčinnosti, nebo malé účinnosti vakcín proti covid-19. Podívejme se proto, za pomoci veřejně dostupných dat, jak přesně jsou účinné.

Účinnost vakcín se udává v procentech. Co si však máme představit pod tím, když čteme nebo slyšíme, že vakcína má účinnost 95 %? V první řadě je třeba zdůraznit, že to neznamená, že ochrání 95 % očkovaných. Ochrání jich totiž mnohonásobně více. Účinnost vakcíny 95 % udává, že propuknutí onemocnění covid-19 po vakcinaci je o 95 % nižší, než bez očkování.1 Jinak řečeno, v populaci, kde by bez očkování onemocnělo covid-19 celkem 1 000 lidí, po očkování by jich onemocnělo jen 50.


V dosud publikovaných klinických studiích, kterých se zúčastnilo více, než 164 000 dobrovolníků z celého světa, vyšla účinnost různých vakcín v rozmezí 66-95 %.2-6 Ačkoliv byly různé vakcíny testovány v různých státech, různých věkových skupinách, v různém čase a nestejných podmínkách, lze z dostupných dat vyvodit, že jsou schopny snížit výskyt nemoci covid-19 třikrát až dvacetkrát.


Tyto výsledky byly dosaženy v podmínkách klinických studií, které mohou, ale nemusejí věrně odrážet situaci v reálném světě. K dispozici jsou však již přesné výsledky očkování v Izraeli, které zahrnují více, než 1 190 000 obyvatel, tedy dostatečně velkou skupinu (polovinu očkovaných, polovinu neočkovaných). Výsledky ukazují, že v reálné praxi je účinnost vakcíny 92 %7, což potvrzuje závěry klinických studií. Očkování tedy v Izraeli snížilo riziko onemocnění covid-19 a také riziko jeho těžkého průběhu nemoci více než 12x.

Publikovaná data jasně ukazují, že vakcíny proti nemoci covid-19 jsou vysoce účinné.

Jak poznat dezinformaci?

  • zkontrolujte zdroj informace
  • ověřte autora
  • přečtěte si celý článek
  • ověřte téma v jiném médiu
  • nejste si jistí? poraďte se

Komentář odborníka

"Data jednoznačně ukazují, že očkování má smysl. Za jeho odmítáním bývá strach, který ale mnohdy způsobuje jen nedostatek informací.

Mysleme však na to, že vakcínami proti covid-19 se očkuje obrovské množství lidí na celém světě. Máme tedy k dispozici nebývalé množství dat, která by se u jiných, méně  frekventovaných vakcín, sbírala po daleko delší dobu.  Pokud by tedy s některou z vakcín bylo něco v nepořádku, dozvíme se to opravdu velmi rychle."

Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

Ke stažení

 

 Zdroje

1. Nowogrodzki A. COVID-19 vaccines: what does 95 % efficacy actually mean? LiveScience2.2021 https://www.livescience.com/covid-19-vaccine-efficacy-explained.html
2. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin L, et al. Safety and efficacy of the BNT162b2 m-RNA covid-19 vaccine. N Engl J Med 2020;383:2603-2615 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577
3. Baden LR, El Sahly HM, Essink B, et al. Efficacy and safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine. N Engl J Med 2021;384:403-416 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389
4. Voysey M, Costa Clemens SA, Madhi SA et al. Single-dose administration and the influence of the timing of the booster dose on immunogencity and efficacy of ChAdOx1 nCoV19 (AZD1222) vaccine: a pooled analysis of four randomized trials. Lancet 2021;397:881-891 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621004323
5. Janssen investigational COVID-19 vaccine: interim analysis of phase 3 clinical data released. National Institutes of Health, 29.1.2021 https://www.nih.gov/news-events/news-releases/janssen-investigational-covid-19-vaccine-interim-analysis-phase-3-clinical-data-released
6. Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV et al. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a ranndomised controlled phase 3 trial in Rusiia. Lancet 2021;397:671-681 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
7. Dagan N, Barda N, Kepten E et al. BNT162b2 mRNA covid-19 vaccine in nationwide mass vaccination setting. N Engl J Med 2021; DOI: 10.1056/NEJMoa2101765 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765