Vzdělávání

Kongresy a semináře 

Zde se nachází přehled odborných kongresů a konferencí sestavovaný odborným periodikem Medical Tribune.  

Spolupráce průmyslu s akademickou sférou 

Význam spolupráce farmaceutických společností s vysokými školami neustále roste. Výzkum léků se prodražuje (od počátku tisíciletí více než dvojnásobně) a komplikuje. Rostou totiž nároky na prokazování účinnosti a bezpečnosti, což zvedá náklady na klinické studie. Navíc bylo v řadě oblastí medicíny už dosaženo tak velkých úspěchů, že není snadné přijít s inovacemi, které úroveň dál zvýší a přitom zůstanou nákladově efektivní. Ani pro velké hráče tak není snadné uvést nový lék na trh samostatně a potřebují spojence. 

Typické podoby podpory akademické sféry členskými společnostmi AIFP: 
  • podpora center excelence
  • podpora vzdělávacích programů nebo přednášek
  • koordinace a podpora konsorcií v rámci IMI 2
  • individuální oceňování nadějných studentů a vědců
Univerzitní prostředí: 
  • vychovává absolventy, kteří najdou v průmyslu uplatnění (možnost stáží již během studia)
  • díky průmyslu dostává možnost uplatnit v praxi výsledky bádání, získává za ně finanční prostředky
  • nabízí využití unikátních přístrojů, moderních metod a kapacitu zkušených týmů
  • ve fakultních nemocnicích jsou často prováděny klinické studie nových léčiv 

Industry meets Academia 

Asociace inovativního průmyslu opakovaně zorganizovala konferenci s názvem Industry meets Academia s účastí zástupců farmaceutických společností z ČR i ze zahraničí, vědců a politiků. Cíl – informovat o nových trendech ve spolupráci mezi akademickým výzkumem a průmyslem, případně objevovat možnosti nové.  
 
Bouřlivý vývoj ve vědě probíhá „na hranicích“ oborů. Různé podoby multidisciplinárního výzkumu (zahrnujícího kromě biotechnologií také pokročilá IT řešení, využití big data apod.) podporuje iniciativa EU a farmaceutického průmyslu Innovative Medicines Initative 2 (IMI) 2. Na konferencích Industry meets Academia bývají představovány novinky týkající se této iniciativy, s cílem přiblížit ji českým výzkumným týmům a malým a středním podnikům, jež z ní mohou benefitovat. 
 
 

Medicus Academy 

Jde o postgraduální kurzy pro zájemce, kteří se pohybují v oblasti klinických studií, regulace léčiv, marketingu, reklamy a dalších oblastí týkající se farmaceutického průmyslu, léčivých přípravků a technologií. Kurzy jsou pořádány ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze a Masarykovou univerzitou v Brně.