Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány v souladu s nařízením EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, IČO: 70970173, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha (dále jen „AIFP“) jako správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR.  

Kategorie osobních údajů: 

1. Osobní údaje nutné pro uzavření a plnění smluv nebo plnění zákonných povinností 

 • Akademický titul
 • Jméno a příjmení
 • Název společnosti
 • Rodné číslo
 • Číslo OP
 • Zdravotní pojišťovna
 • IČO, DIČ
 • Adresa trvalého pobytu
 • Adresa sídla nebo místa podnikání
 • Fakturační adresa
 • Identifikační údaje zástupce společnosti nebo kontaktní osoby
 • Identifikační údaje kontaktní osoby pro vyúčtování
 • Kontaktní telefonní číslo
 • Kontaktní e-mail
 • Bankovní spojení
 • Podpis 

2. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu (poradny provozované AIFP, intranet, účast na vzdělávacích akcích AIFP):  

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní e-mail
 • Kontaktní telefonní číslo
 • Členská společnost
 • Pacientská organizace
 • Informace o diagnóze
 • Informace o užívaných léčivých přípravcích 

3. Osobní údaje nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce (osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků členských společnosti AIFP): 

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní e-mail
 • Kontaktní telefonní číslo  
 • Členská společnost   

4. Osobní údaje zpracovávané za účelem analýzy návštěvnosti webu a přesnějšího doručování online reklamy 

 • Pseudonymizovaná data získaná prostřednictvím Cookies 

Účel zpracování osobních údajů 

1. Osobní údaje nutné pro uzavření a plnění smluv nebo plnění zákonných povinnost  

Poskytnutí osobních údajů pro uzavření a plnění smluv nebo zákonných povinnosti je nutností. Bez jejich poskytnutí k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat a plnit zákonné povinnosti. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely tedy není potřeba souhlas. 
 
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. 
 

2. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu (poradny, intranet)  

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a je jej možno kdykoli odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu nezbytnou dobu vzhledem k účelu, pro kterým byl získán, případně do odvolání souhlasu (podle toho, která skutečnost nastane dříve). Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany AIFP pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů. 

3. Osobní údaje nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce 

Pro naplňování tohoto účelu a k zajišťování práv členů je nutné zpracovávat osobní údaje zaměstnanců členů. Osobní údaje zaměstnanců členů AIFP jsou zpracovávány za účelem předávání informací o činnosti AIFP, zasílání informací o jednáních v rámci AIFP a provozním zajištění těchto jednání.  

4. Osobní údaje zpracovávané za účelem analýzy návštěvnosti webu a přesnějšího doručování online reklamy 

Provozovatelem internetové stránky www.aifp.cz je Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, IČO: 70970173, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha. S veškerými údaji o uživatelích získanými během návštěvy webu je nakládáno výhradně podle ustanovení příslušných právních předpisů. 

Návštěva internetové stránky 

Při každém přístupu na internetovou stránku www.aifp.cz předává internetový prohlížeč data o využití stránky a ukládá je do souborů s protokoly (například datum a čas, jméno vyvolané stránky a uživatelskou zkrácenou IP adresu). Tato data se vyhodnocují výhradně k zajištění provozu stránky a ke zkvalitnění obsahu stránky a poté se odstraňují. Tato data jsou pseudonymizovaná a bez dodatečných informací je nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a jejich přímé propojení s osobními údaji není možné. 

Použití cookies 

Z důvodu zatraktivnění návštěvy internetové stránky www.aifp.cz a následného doručování relevantní online reklamy využívá tato internetová prezentace takzvané cookies. Jde o malé textové soubory uložené na koncovém přístroji uživatele, které prostřednictvím prohlížeče ukládají určitá nastavení a data. Některé z využívaných cookies se po skončení relace prohlížeče smažou (tzv. krátkodobé, sessions cookies), jiné zůstávají na koncovém přístroji a umožnují rozpoznat prohlížeč uživatele při příští návštěvě (dlouhodobé, persistent cookies). Cookies, které využívá tato internetová stránka, neobsahují žádné osobní údaje, a tak se nedají přímo přiřadit k žádnému uživateli. 

Některé cookies se uloží již při otevření internetové stránky. Prohlížeč však lze nastavit tak, aby uživatele o uložení cookie informoval a uživatel je mohl v určitých případech nebo vždy vyloučit. Při zablokování cookies však může být funkčnost této internetové stránky omezená. 

Analytické cookies: 

Tyto cookies umožňují sběr anonymizovaných údajů o uživatelském chování návštěvníků stránky. Data jsou vyhodnocována s cílem zlepšení funkčnosti internetové stránky a zobrazování zajímavého obsahu. 

Targeting cookies: 

Tyto cookies evidují uživatelské návštěvy na internetové stránce, místa, která uživatel navštívil a odkazy na které přešel. Tyto informace jsou zpracovávány s cílem přizpůsobení stránky a reklamy zájmům návštěvníků. 

Konfigurace nastavení cookies v prohlížeči: 

Správa nastavení cookies se v každém prohlížeči liší. Informace o možnostech nastavení jsou dostupné na následujících odkazech:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Safari™: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Mac https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac 

iPhone, iPad, iPod touch https://support.apple.com/cs-cz/HT201265 

Chrome™: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs 

Firefox™: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies   

Opera™: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/  

Retargeting a remarketing 

Tato internetová stránka využívá postup, při němž jsou uživatelé internetové stránky označeni a následně mají být osloveni s cílenou reklamou na jiných internetových stránkách. Cílem je co nejlepší doručování relevantního obsahu. Přitom je využito následujících postupů: 

Google a Seznam.cz Re/Marketing Services: 

 
AIFP používá na internetové stránce funkci Remarketing nebo Podobné cílové skupiny Google Inc. („Google“) a Seznam.cz, a.s. Prostřednictvím této funkce může poskytovatel internetové stránky oslovovat návštěvníky stránek cílenou reklamou tak, že pro návštěvníky internetové stránky poskytovatele vybírá personalizované zájmově orientované reklamní inzeráty, když navštíví jiné internetové stránky v síti Google Display nebo Sklik. K provedení analýzy využívání internetových stránek, která tvoří základ pro vytváření zájmově orientovaných reklamních inzerátů, využívá Google tzv. cookies. Přitom dochází k ukládání malých souborů obsahujících posloupnost čísel do prohlížečů návštěvníků internetové stránky. Prostřednictvím této posloupnosti se evidují návštěvy internetové stránky a anonymizované údaje o využívání internetové stránky. Osobní údaje návštěvníků internetové stránky se neukládají. 

Použití cookies ze strany Google lze trvale deaktivovat kliknutím na následující odkaz, stažením nabízeného doplňku (plug-in) a instalací: https://www.google.com/settings/ads/plugin

Alternativně lze používání cookies třetími poskytovateli deaktivovat návštěvou stránky pro deaktivaci Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/choices/ a použitím další informace k opt-outu (postup, kterým se jednotlivec může vyvázat z nežádoucí služby). Obsáhlejší informace týkající se služby Google Remarketing a prohlášení o ochraně dat firmy Google jsou k dispozici na: http://www.google.com/privacy/ads/. Prohlášení o ochraně osobních údajů společností Seznam.cz jsou dostupné zde: https://onas.seznam.cz/cz/smluvni-podminky.html 

Google Double Click Cookie: 

Tato internetová stránka používá v rámci služby Google Analytics mimo jiné tzn. DoubleClick-Cookie, která umožňuje rozpoznání prohlížeče při návštěvě jiných internetových stránek. Informace o návštěvě této internetové stránky vytvořené cookie se přenášejí na server firmy Google v USA, kde se ukládají. Aktivací IP anonymizace na této internetové stránce před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru se IP adresa krátí. Plná IP adresa se smí na server firmy Google v USA přenášet a krátit až tam jen ve výjimečných případech. Anonymizovaná IP adresa předávaná prohlížečem návštěvníka webu v rámci služby Google Analytics se nepropojuje s jinými daty firmy Google. 

Google bude tyto informace využívat k sestavování statistických zpráv o aktivitách na internetové stránce a k poskytování dalších služeb ve spojení s užíváním internetové stránky. Google také případně předá tyto informace třetí straně, pokud to předepisuje zákon, nebo pokud třetí strana tyto data zpracovává z pověření firmy Google. Použití cookies společností Google lze deaktivovat v nastavení reklam. Alternativně lze deaktivovat používání cookies třetími stranami otevřením stránky pro deaktivaci Network Advertising Initiative. Instalaci cookies lze zabránit i odpovídajícím nastavením prohlížeče. 

Google Tag Manager: 

Ke správě služeb souvisejících s reklamou orientovanou podle užívání stránek provozovatel webu pracuje s Google Tag Manager. Samotný nástroj Tag Manager je doména neobsahující cookies, která neshromažďuje žádné osobní údaje. Tento nástroj spíše zajišťuje aktivování jiných sledovacích značek, které za určitých okolností shromažďují data. Pokud návštěvník stránky provedl deaktivaci na úrovni domény nebo deaktivaci cookies, platí tato deaktivace i pro všechny sledovací značky (například „Google Adwords“, „Double Click“ nebo také „Google Analytics“), které jsou implementované nástrojem Google Tag Manager. Zabránit sběru dat prostřednictvím Google-Marketing Services lze prostřednictvím možnosti nastavení Google a možnosti opt-out: http://www.google.com/ads/preferences  

Použití Google Adwords Conversion-Tracking: 

Provozovatel této internetové stránky využívá reklamní program „Google AdWords“ a v rámci Google AdWords analytickou službu Conversion-Tracking.  Analytickou službu Google Conversion Tracking poskytuje Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Při kliknutí na reklamu zobrazenou společností Google se cookie uloží v počítači pro sledovací službu conversion tracking. Tyto soubory cookies ztratí platnost po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a neslouží tak k identifikaci osob. Každý zákazník AdWords má jiný soubor cookies. Díky tomu není možné, aby cookies sledovaly zákazníky AdWords napříč internetovými stránkami. 

Informace shromážděné pomocí cookies slouží k vypracování statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro využívání služby conversion tracking. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli odesláni na internetovou stránku označenou sledovací značkou pro conversion tracking. Nezískají však žádné informace, s jejichž pomocí by mohli identifikovat osobu uživatele. 

Využívání této služby lze zabránit deaktivací ukládání cookies příslušným nastavením prohlížeče. Bližší informace a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adresách: http://www.google.com/policies/technologies/ads/http://www.google.de/policies/privacy/ 

Facebook Retargeting: 

Prostřednictvím společnosti Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) je tato stránka propagována na facebookové platformě. Při návštěvě internetové stránky www.aifp.cz je uložena cookie Facebooku, která prostřednictvím pseudonymizovaného cookie ID a na základě návštěvy stránky umožňuje zájmově orientovanou reklamu. Retargeting Facebooku lze deaktivovat prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads              

Alternativně lze prohlížeč nastavit tak, aby uživatele o uložení cookie informoval a uživatel je mohl v určitých případech nebo vždy vyloučit. Při zablokování cookies však může být funkčnost této internetové stránky omezená. 

Použití analytických nástrojů 

Na této internetové stránce se za účelem zkvalitnění jejího obsahu v souladu s potřebami zákazníka a pro reklamní účely používají následující služby internetové analýzy: 

Google Analytics: 

 
Tato internetová stránka využívá službu Google Analytics, nabízenou společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), a to k analýze využívání internetové stránky uživateli. Služba používá cookies – textové soubory ukládané na koncovém přístroji. Informace shromážděné prostřednictvím cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. 

Na této internetové stránce probíhá anonymizace IP. IP adresa uživatele se na území členských států EU a Evropského hospodářského prostoru krátí. Tímto zkrácením ztrácí uživatelská IP adresa osobní charakter. Na základě smlouvy o zpracování dat, kterou provozovatel internetové stránky uzavřel s Google Inc., vyhodnocuje tato firma pomocí nashromážděných informací využívání internetové stránky a aktivity na ní a poskytuje služby spojené s využíváním internetu. Ukládání cookies lze zabránit patřičným nastavením prohlížeče. 

Kromě toho lze zasílání informací shromážděných prostřednictvím cookies (včetně IP adresy) společnosti Google Inc. a jejich využívání zabránit stáhnutím a instalací následujícícho zásuvného modulu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB  

Zde najdete další informace týkající se využívání dat společností Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs 

Zpřístupnění osobních údajů  

Osobní údaje mohou být zpřístupněny poskytovatelům služeb, třetím stranám, jako jsou služby IT, webový hosting a správa databáze, hosting mobilních aplikací, e-mailové služby a služby přímé doručovací pošty, auditorské služby a jiné služby, za účelem umožnění poskytnutí služeb a v souladu s platnými zákony. 

Aktuální seznam poskytovatelů služeb: 

Cables and Simms, spol. s r.o., IČO: 62576739, se sídlem Peroutkova 1778/55, Smíchov, 150 00 Praha 5 – služby IT

Neofema s.r.o., IČO: 27461033, se sídlem Eliščino nábřeží 375/1, Věkoše, 500 03 Hradec Králové - webový hosting a správa databáze

DA servis s.r.o., IČO: 28790391, se sídlem Rváčovská 736, 539 01 Hlinsko – účetní a daňové služby 

PAN EU IBC Prague s.r.o., IČO: 06015841, se sídlem Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha – nájem kanceláří 

Marek Steininger, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, IČ: 04010302, sídlo podnikání: Hájek 45, Ostrov 363 01

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů   

Dle GDPR má subjekt údajů, v případě jednoznačného prokázání své totožnosti, následující práva: 

1. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od AIFP potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům
2. právo na opravu osobních údajů spočívající v právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu opravila mé nepřesné osobní údaje nebo doplnila neúplné osobní údaje
3. právo na výmaz, tzn. právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu vymazala mé osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky ustanovení článku 17 odst. 1 GDPR
4. právo na omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy 

 • popírám přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby AIFP mohla přesnost osobních údajů ověřit 
 • zpracování je protiprávní a odmítám výmaz osobních údajů a žádám místo toho o omezení jejich použití 
 • AIFP již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale já je požaduji pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároku, nebo 

5. právo kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemným oznámením na sídlo společnosti nebo na emailovou adresu office@aifp.cz 
6. právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívám, že zpracováním mých osobních údajů je porušeno GDPR.