Změna v zákoně může zkomplikovat distribuci léčiv. Výrobci varují před nekontrolovaným vývozem do zahraničí

NoImg

Výrobci léků upozorňují, že problematický pozměňovací návrh k novele zákona o léčivech by mohl vážně ohrozit dostupnost léků. Deklarovaný účel návrhu byl přitom přesně opačný. Úprava prošla Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu.

Distribuce léků možná projde zásadní změnou. V pátek 21. června vpustili poslanci pozměňovací návrh komunistického poslance Daniela Pawlase do návrhu novely zákona o léčivech, jenž se jinak týká hlavně lékového záznamu pacienta. Návrh by mohl otřást modelem distribuce léků v ČR. 
 
Přes nesouhlasné stanovisko ministerstva zdravotnictví se do textu dostala ustanovení, podle nichž by výrobci léků museli povinně zásobit kteréhokoliv distributora léčiv jakýmkoliv lékem jen na základě písemné žádosti a nahlášení průměrné 14denní poptávky odběratelů daného distributora, tedy lékáren, do nichž dodává. Distributor podle novely nesmí takto získané léky vyvážet do zahraničí, avšak není stanovena žádná sankce za porušení tohoto zákazu. 
 
„Doufám, že návrh byl míněn dobře a zamýšleným cílem bylo zajistit dostupnost léků pacientům vždy a ve všech lékárnách. Bohužel se nepovedlo šťastně formulovat konkrétní znění. Musím za výrobce varovat před tím, že úprava ve skutečnosti skrývá obrovské nebezpečí pro dostupnost léčiv," upozornil výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakub Dvořáček. 
 
Háček je podle něho v tom, na jakém základě by distributoři léků mohli dodávky nárokovat. „Novela v aktuální podobě počítá s povinností dodávek na základě průměrné poptávky lékáren u distributora po dobu dvou týdnů. To je v praxi nepředstavitelné. Vždyť deset pacientů, kteří při hledání léku obejdou pět lékáren, by vytvořilo poptávku za padesát pacientů! Není jasné, jak by lékárny a distributoři reálnou poptávku sledovali a vyhodnocovali. Otevírá se tu i obrovský prostor pro falšování údajů o skutečné poptávce ve snaze zajistit si dodání léčiva, které distributor pro české pacienty vůbec nepotřebuje," dodal Dvořáček. 
 
Je známé, že někteří distributoři vyvážejí léčiva za relativně nízké ceny nakoupené v ČR přes hranice do zemí s vyšší hladinou cen léků a realizují tak bezpracné zisky na úkor dostupnosti pro české pacienty. Vyvezená léčiva mohou v lékárnách chybět. V případě vstupu zmíněné úpravy v platnost by nic nezabránilo tomu, aby si distributoři zajišťovali léky určené jen pro centra vysoce specializované péče pomocí fiktivních dotazů na tyto léky u pultů běžných lékáren. Výrobce by na základě zákona musel i přes naprostou nelogičnost situace lék distributorovi dodat ve stanoveném množství. 
 
„Každý neuvážený zásah do systému distribuce může mít dalekosáhlé následky. Důležité je, že poptávka ze strany lékáren i pacientů může extrémním způsobem kolísat. Upozornil bych na případ výpadků dodávek léku na srdeční obtíže Digoxin na přelomu loňského a letošního roku. Jakmile byl lék zase dostupný, lékárny si začaly vytvářet ohromné zásoby. V podobných případech výrobci bohužel nemohou vždy pružně reagovat," říká Jakub Dvořáček.   

Elegantní řešení existuje  

Myšlenku, aby se distribuční model upravil směrem k lépe zaručené dostupnosti, přitom výrobci inovativních léků podporují. „Stačilo by novelu upravit tak, aby se povinnost dodávek provázala s reálnou poptávkou. V době, kdy máme elektronické recepty, by to bylo snadné. Evidovalo by se, kolik léků se kde skutečně vydalo a distributoři by podle toho lékárny zásobovali. Pouze není možné souhlasit s možností, aby čísla o poptávce mohla být libovolně nafukovaná," uvedl Jakub Dvořáček. 
 
Novelu může v tomto okamžiku zastavit jen Senát, pokud pomineme spíše teoretickou možnost, že by ji nepodepsal prezident.  
 

Ke stažení