Četl jsem a souhlasím

Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.

Znám své léky: online poradna

Pokud člověk užívá více léků najednou, mohou se navzájem ovlivňovat. Některé kombinace léčiv mohou mít neblahé následky – pak mluvíme o nežádoucích lékových interakcích.

V řadě případů si pacient k předepsaným lékům přikoupí nevhodný volně prodejný lék, anebo si dopřeje potravinu, která se s jeho léky špatně snáší. Kromě nežádoucích lékových interakcí jsou dalším častým problémem duplicity – člověk si z neznalosti obstará více různě pojmenovaných léků, které však obsahují stejnou účinnou látku. Dávka potom může být příliš vysoká. 
 
V bezplatné internetové poradně AIFP Znám své léky si můžete u farmaceutických odborníků ověřit, jestli je vámi užívaná medikace z hlediska interakcí a duplicit v pořádku. Stačí do formuláře níže zadat názvy všech užívaných léků a frekvenci jejich užívání.
 
Uveďte všechny léky, které:
 • užíváte pravidelně i občasně
 • jsou na předpis i volně prodejné 
Neuvádějte:
 • potravinové doplňky
 • bylinky 
Poradna umí vyhodnotit jen léky, které jsou v České republice registrované. Každé políčko musí obsahovat kompletní název jednoho léku jak je uveden na krabičce. Po vypsání minimálně tří počátečních písmen názvu léku do příslušného políčka vám systém automaticky nabídne možné varianty. K dispozici máte maximálně 20 polí pro vyplnění léků.  
 
Poté: 
 • připojíte svůj e-mail, abychom mohli doručit odpověď
 • zatrhnete souhlas se zpracováním osobních údajů (je to nezbytné kvůli e-mailu, jinak je poradna zcela anonymní)  
 • zmáčknete "Odeslat dotaz". Po odeslání seznam není možné dále editovat. 
V blízkých dnech vám na e-mail přijde vyhodnocení – buďto, že je vše v pořádku, anebo že je potřeba určitou kombinaci léčiv probrat s lékařem. Naši odborníci vás také mohou upozornit na nevhodné potraviny či bylinky, které byste spolu s vašimi léky neměli konzumovat. 
Případné nejasnosti ohledně fungování poradny zodpoví paní Zuzana Komárková (zuzana.komarkova@aifp.cz - daný e-mail neslouží k ověřování případných lékových interakcí. Za tímto účelem prosím využijte níže uvedený formulář).  
 
Poradna není v žádném případě náhradou odborných rad lékaře. Slouží pouze jako doplňující zdroj informací pro pacienty.   
 
 

Formulář

Zde zadejte Vaše léky a jejich frekvenci užívání

Položením dotazu a zadáním svých osobních údajů do formuláře v online poradně Znám své léky vedené na internetové stránce znamsveleky.cz uděluji svůj výslovný souhlas dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČO: 70970173 (dále jen „AIFP“), jakožto zřizovateli a správci webové stránky, ke zpracování mých osobních údajů dobrovolně poskytnutých prostřednictvím této internetové stránky.

Číst více

Osobní údaje budou zpracovány na základě souhlasu za účelem poskytnutí služeb poradny a následnému shromáždění a zpracování údajů pro účely vyhodnocení přínosů a využívání poradny.

Prohlašuji, že jsem byl poučen o:

 • době zpracování osobních údajů, která trvá 3 roky od jejich poskytnutí
 • možnosti zpřístupnit mé osobní údaje svým poskytovatelům služeb, třetím stranám, jako jsou služby IT, webový hosting, e-mailové služby a služby přímé doručovací pošty, auditorské služby a jiné služby, za účelem umožnění poskytnutí služeb a v souladu s platnými zákony
 • svých právech jakožto subjektu údajů, a to:
  • právu na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od AIFP potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům
  • právu na opravu osobních údajů spočívající v právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu opravila mé nepřesné osobní údaje nebo doplnila neúplné osobní údaje
  • právu na výmaz, tzn. právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu vymazala mé osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky ustanovení článku 17 odst. 1 GDPR
  • právu na omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy
   • popírám přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby AIFP mohla přesnost osobních údajů ověřit
   • zpracování je protiprávné a odmítám výmaz osobních údajů a žádám místo toho o omezení jejich použití
   • AIFP již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale já je požaduji pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároku, nebo
  • právu kdykoliv odvolat poskytnutí souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemným oznámením na sídlo společnosti nebo na emailovou adresu office@aifp.cz
  • právu podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívám, že zpracováním mých osobních údajů je porušeno GDPR.
 • automatické zpracovávání údajů