Cenová a úhradová regulace

Maximální cena výrobce 

Maximální cena výrobce je regulace výrobce léčivého přípravku, která spočívá ve stanovení maximální ceny, kterou nesmí výrobce překročit při uvádění léku na trh. 

Maximální cenu výrobce stanoví SÚKL ve správním řízení podle zákona o  veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.). Cena léčivého přípravku se stanoví zpravidla na základě cen daného léčivého přípravku v zemích tzv. referenčního koše. Referenční koš, tedy země, ve kterých SÚKL zjišťuje ceny posuzovaného léku, je přesně stanoven zákonem. V referenčním koši jsou všechny země Evropské unie s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Řecka, Kypru a Malty. Z 28 zemí EU je tak vyloučeno 10. Důvodem vyloučení těchto zemí je několik. V případě České republiky je to logické, protože nemůžeme stanovit českou maximální cenu na základě české ceny, tím by se SÚKL točil stále v kruhu. U ostatních zemí je důvodem většinou fakt, že země buď nemají cenovou regulaci, nebo zdroje cen (databáze cen léčiv v dané zemi) nejsou veřejné, případně je trh dané země zásadně nesrovnatelný s tím českým. 

 Celý postup stanovení maximální ceny léčivého přípravku shrnuje následující grafika: