Certifikace reprezentantů

Projekt Certifikace reprezentantů, který připravilo AIFP, spočívá v proškolování obchodních zástupců v základech farmakologie, farmaceutického práva a etiky tak, aby byli schopni zprostředkovat informace o léčivých přípravcích na vysoké úrovni co do obsahu i formy. Zároveň bude zajištěno, že členské společnosti i jejich obchodní zástupci budou při propagaci a interakci se zdravotníky jednat důvěryhodně, budou předávat pouze pravdivé a korektní informace.

Uchazečům o certifikát jsou určeny speciální stránky https://certifikat-aifp.cz, které je provedou celým procesem získání certifikátu - od prvotní registrace do systému po přihlášení k finálního přezkoušení.