Členství v AIFP

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu sdružuje 34 farmaceutických společností působících v České republice, které vyvíjejí a dodávají na trh nové, účinnější a bezpečnější léky.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu sdružuje 36 farmaceutických společností působících v ČR, které vyvíjejí a dodávají na trh nové, účinnější a bezpečnější léky.
 
Klíčovým úkolem asociace je zastupovat inovativní farmaceutický průmysl navenek. Zároveň funguje jako neutrální platforma pro expertní skupiny složené ze zástupců členských společností. Jsme rovněž partnery pro odbornou veřejnost, státní správu, zástupce pacientských organizací i jednotlivé pacienty.  
 
AIFP posiluje principy etiky a transparence v českém zdravotnictví a zejména pak ve farmaceutickém průmyslu. Usiluje o co nejširší dostupnost léčby pro pacienty, Upozorňuje na přínosy nových léčiv a snaží se přispět ke zlepšení jejich dostupnosti a tím ke zvýšení kvality života pacientů. Asociace stojí za řadou užitečných projektů, z nichž nejznámější je asi Akademie pacientských organizací (APO). Nabízíme však i další vzdělávací projekty a programy. V médiích pravidelně informujeme o pokrocích ve vývoji nových léků. 
 
Jestliže shledáváte naše cíle a aktivity užitečnými, můžete nás oslovit. Jsme otevření novým nápadům. Rádi mezi sebe přijmeme další farmaceutické společnosti, které disponují vlastním vývojem.