I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Co dělat když ...

Neobdržel jsem odpověď

Odpověď na Váš dotaz, tj. zaslaný formulář, Vám přijde do 3 pracovních dní od odeslání. Prosím, vyčkejte do skončení této lhůty. Pokud odpověď neobdržíte, zopakujte odeslání vyplněného formuláře.

Vyplním špatně e-mailovou adresu

Po odeslání dotazu není možné e-mailovou adresu dále upravovat, proto ji prosím před zadáním formuláře důkladně překontrolujte.

Nepřijde mi potvrzení o odeslání dotazu

Pokud neobdržíte potvrzení odeslání vyplněného formuláře, dotaz nebyl odeslán. Prosím, opakujte zadání informací do formuláře. Před jeho odesláním vše pečlivě překontrolujte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na office@aifp.cz.