Databáze lékařských kongresů

Účast českých lékařů na mezinárodních kongresech je dlouhodobým tématem veřejné diskuze a mnohdy negativně ovlivňuje společenské mínění. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která se dlouhodobě zaměřuje na podporu transparentnosti vztahů mezi farmaceutickými společnostmi a lékaři v České republice, proto přišla s projektem Databáze světových lékařských kongresů.

Databáze přináší přehled světových odborných kongresů, na nichž je účast českých lékařů sponzorována členskými společnostmi AIFP, a měla by tak přispět k zprůhlednění celé problematiky.

Snahou projektu veřejně přístupné databáze lékařských kongresů je zlepšení nahlížení na problematiku vztahů mezi lékaři a farmaceutickými společnostmi. Hlavním cílem zahraničních i domácích lékařských kongresů je totiž především výměna zkušeností a znalostí mezi jednotlivými odborníky  různých specializací z celého světa. Tyto informace přitom mnohdy nelze čerpat z žádných publikací. Proto je účast lékařů nesmírně cenným přínosem pro další rozvíjení lékařské vědy.

Databáze světových lékařských kongresů přináší volně přístupné informace ze všech kongresů od roku 2011, sponzorovaných třiceti farmaceutickými společnostmi, které AIFP sdružuje. Na internetových stránkách www.lekarskekongresy.cz je tak možné dohledat veškeré základní informace o pořádaných kongresech, včetně místa konání, obsahu konference a pořádající společnosti.

Související zprávy