Doplatky na léky

Každého pacienta jistě nejvíce zajímá, zda bude jeho léčba úspěšná. Pro většinu lidí má ale význam i to, kolik musejí za léky doplácet. Je to pochopitelné, vždyť léky často kupují právě ty skupiny obyvatel, které nemívají peněz nazbyt (senioři, invalidé, rodiče malých dětí).
 
Pro zjištění, kolik činí maximální doplatek v lékárně na ten který lék, je možné využít zvláštní sekci na webu Ministertstva zdravotnictví.
 
U každého léku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění vyhledávač ukáže, kolik činí nejvyšší možný doplatek pro pacienta, ale hlavně to, kolik aktuálně činí průměrný doplatek pro pacienta (tato částka naštěstí bývá nižší, než doplatek maximální).
 
Také u léků, jež pojišťovny nehradí, se zobrazí průměrná aktuální cena v lékárnách. 

„Bez doplatku“ neznamená zdarma! 

V případech, kdy lék spadá mezi hrazené přípravky (tedy na ně vaše pojišťovna přispívá, nebo hradí alespoň část ceny), stojí za pozornost uživatele léku také položka „průměrná aktuální cena v lékárně“. Ta představuje cenu, kterou nyní lék reálně stojí. I v případě, že je plně hrazený (a doplatek je tedy nulový), cenu někdo musí uhradit.
 
Ten někdo je vaše zdravotní pojišťovna, tedy součást systému veřejného zdravotního pojištění, do nějž všichni přispíváme. Všichni si tedy tímto způsobem přispíváme na hrazené léky.
 
Podle zpráv od lékařů a lékárníků si tyto věci bohužel řada lidí neuvědomuje. Mnozí léky plýtvají a vyhazují je do koše, jiní si jich nechávají předepisovat zbytečně mnoho (tlačí na svého lékaře, případně lékařů „obíhají“ víc). Nebo si třeba sami „ordinují“ léky podle svého, berou jich více či méně, než stanovil lékař. Tím si mohou přímo uškodit, nebo přinejmenším narušit léčbu.
 
 Chtěli bychom proto apelovat na uživatele léků v zájmu zdraví (tedy jejich vlastního zdraví, zdraví životního prostředí) a obrazně i finančního zdraví našeho státu), aby: 
  • nakládali s léky podle instrukcí lékaře, lékárníka, případně dle příbalové informace
  • dodržovali léčebný režim stanovený lékařem
  • nespotřebovaná léčiva vraceli do lékárny 
Tyto věci neděláme jen sami pro sebe, ale i pro jiné – pro spoluobčany, sousedy, pro naše potomky.