I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Etická komise

Na fungování AIFP dohlížejí dva kontrolní orgány - Etická komise a Kontrolní komise


Etická komise kontroluje dodržování Etického kodexu (link), Pacientského kodexu (link), kodexu Transparentní spolupráce a dalších norem AIFP. Pravidelně kontroluje neintervenční klinické studie zadávané členskými společnostmi, zda jsou při jejich realizaci dodržovány všechny náležitosti. 

Aktuálně má Etická komise 13 členů. V jejím čele stojí Mgr. Patrik Kastner. 

Volební období 02/2018 - 02/2020

Předseda Etické komise: Mgr. Patrik Kastner

Členové:

 • MUDr. Miloš Živanský, MBA, EisaiPharm
 • PharmDr. Helena Rösslerová, MBA, Lundbeck
 • MUDr. Pavel Kovář, MHA, AstraZeneca
 • MUDr. Karel Rychna, Novo Nordisk
 • Ing. Eva Koňáková, Merck
 • MUDr. Magdalena Cook, Bayer
 • MUDr. Vojtěch Kotrč, Pfizer
 • Mgr. Vendula Knappová, Sanofi
 • Ing. Eva Sovová, MBA, Novartis
 • Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (externí člen)
 • MUDr. Milan Šikut, MBA (externí člen)
 • David Ondráčka, M.A. (externí člen)