Etická komise

Na fungování AIFP dohlížejí dva kontrolní orgány - Etická komise a Kontrolní komise


Etická komise kontroluje dodržování Etického kodexu (link), Pacientského kodexu (link), kodexu Transparentní spolupráce a dalších norem AIFP. Pravidelně kontroluje neintervenční klinické studie zadávané členskými společnostmi, zda jsou při jejich realizaci dodržovány všechny náležitosti. 

Aktuálně má Etická komise 13 členů. V jejím čele stojí Mgr. Patrik Kastner. 

Volební období 02/2018 - 02/2020

Předseda Etické komise: Mgr. Patrik Kastner

Členové:

 • MUDr. Miloš Živanský, MBA, EisaiPharm
 • PharmDr. Helena Rösslerová, MBA, Lundbeck
 • MUDr. Pavel Kovář, MHA, AstraZeneca
 • MUDr. Karel Rychna, Novo Nordisk
 • Ing. Eva Koňáková, Merck
 • MUDr. Magdalena Cook, Bayer
 • MUDr. Vojtěch Kotrč, Pfizer
 • Mgr. Vendula Knappová, Sanofi
 • Ing. Eva Sovová, MBA, Novartis
 • Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (externí člen)
 • MUDr. Milan Šikut, MBA (externí člen)
 • David Ondráčka, M.A. (externí člen)