Etický kodex

Zde naleznete Etický kodex, kterým se řídí všechny členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.  

Nový Etický kodex byl přijat představenstvem AIFP dne 23. března 2020 a schválen valnou hromadou AIFP dne 16. dubna 2020. Účinnosti nabyde 1. ledna 2021. 

 

Jeho předchozí verze, aktualizována a doplněna 27. dubna 2017 na Plenárním zasedání AIFP, je k dispozici níže.