I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Etický kodex

Zde naleznete Etický kodex, kterým se řídí všechny členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.  

Nový Etický kodex byl přijat představenstvem AIFP dne 23. března 2020 a schválen valnou hromadou AIFP dne 16. dubna 2020. Účinnosti nabyde 1. ledna 2021. 

 

Jeho předchozí verze, aktualizována a doplněna 27. dubna 2017 na Plenárním zasedání AIFP, je k dispozici níže.