Četl jsem a souhlasím
Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.

Farmakovigilanční školení

Farmakovigilancí se rozumí dozor nad léčivými přípravky po jejich registraci a uvedení na trh, směřující k zajištění maximální bezpečnosti pacientů, kteří léčivý přípravek užívají.

Farmaceutické firmy vyvíjejí, registrují a obchodují léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a vakcíny. Všechny farmaceutické společnosti mají zákonnou povinnost sbírat a vyhodnocovat jakékoliv informace týkající se bezpečnosti léčby, tj. zejména podezření na nežádoucí účinky a reklamace kvality svých přípravků. Za tímto účelem musí mít nastaveny interní pracovní postupy a plán školení vyžadující mimo jiné i pravidelné každoroční proškolování zaměstnanců na farmakovigilanční procesy. Za tímto účelem musí mít nastaveny interní pracovní postupy a plán školení vyžadující mimo jiné i pravidelné každoroční proškolování zaměstnanců na farmakovigilanční procesy.  

Smyslem projektu AIFP bylo zaujmout jednotný standardizovaný přístup k farmakovigilančním povinnostem farmaceutických firem při provádění průzkumu trhu a proškolování pracovníků agentur provádějících tento průzkum, rozvinout spolupráci inovativních farmaceutických firem s agenturami v oblasti farmakovigilance vedoucí k ochraně pacientů a v neposlední řadě i docílit nemalých úspor času a finančních prostředků.

Nespornou výhodou tohoto kurzu také je, že jeho obsah byl schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a jeho absolvování při případných inspekcích farmakovigilančních systémů bude akceptováno. 

Více informací o projektu a návod, jak certifikát získat, naleznete na stránkách www.farmakovigilance-aifp.cz