I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Farmakovigilanční školení

Farmakovigilancí se rozumí dozor nad léčivými přípravky po jejich registraci a uvedení na trh, směřující k zajištění maximální bezpečnosti pacientů, kteří léčivý přípravek užívají.

Farmaceutické firmy vyvíjejí, registrují a obchodují léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a vakcíny. Všechny farmaceutické společnosti mají zákonnou povinnost sbírat a vyhodnocovat jakékoliv informace týkající se bezpečnosti léčby, tj. zejména podezření na nežádoucí účinky a reklamace kvality svých přípravků. Za tímto účelem musí mít nastaveny interní pracovní postupy a plán školení vyžadující mimo jiné i pravidelné každoroční proškolování zaměstnanců na farmakovigilanční procesy. Za tímto účelem musí mít nastaveny interní pracovní postupy a plán školení vyžadující mimo jiné i pravidelné každoroční proškolování zaměstnanců na farmakovigilanční procesy.  

Smyslem projektu AIFP bylo zaujmout jednotný standardizovaný přístup k farmakovigilančním povinnostem farmaceutických firem při provádění průzkumu trhu a proškolování pracovníků agentur provádějících tento průzkum, rozvinout spolupráci inovativních farmaceutických firem s agenturami v oblasti farmakovigilance vedoucí k ochraně pacientů a v neposlední řadě i docílit nemalých úspor času a finančních prostředků.

Nespornou výhodou tohoto kurzu také je, že jeho obsah byl schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a jeho absolvování při případných inspekcích farmakovigilančních systémů bude akceptováno. 

Více informací o projektu a návod, jak certifikát získat, naleznete na stránkách www.farmakovigilance-aifp.cz