I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

IMI 2 vyzývá k hledání účinnější léčby revma

NoImg

V rámci Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2), která nabízí financování pro vědecké projekty s cílem podpory vývoje nových léků a léčebných metod, je vypsána nová výzva. Zaměří se na boj proti rezistentní bakterii clostridium difficile, vývoj nové léčby revmatických onemocnění, evaluaci účinnosti vakcín proti chřipce nebo onemocnění jater.

Sběr žádostí o granty bude probíhat do 26. července 2016.

„Evropská iniciativa IMI 2 nabízí financování výzkumu vědeckým týmům i z České republiky. Vybízí k rychlejšímu hledání odpovědí na palčivé otázky současné medicíny. Příležitosti výzev IMI 2 v minulosti úspěšně využili například vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Doufáme, že nová výzva osloví i další české výzkumníky,“ říká Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

V pořadí již devátá výzva IMI 2 je zaměřena na šest témat:

Boj proti clostridium difficile (antimikrobiální rezistence)

Infekce bakterií clostridium difficile je často důsledkem léčby antibiotiky, které vybíjí prospěšnou střevní mikroflóru. Postihuje zejména starší pacienty s přidruženými onemocněními, kteří se kvůli rezistentnosti bakterie často nakazí při pobytu v nemocnici nebo v domech s pečovatelskou službou. IMI 2 nabízí financování pro projekty, které se zaměří na získání detailnějších poznatků o přenosu infekce, šíření povědomí o problému a sjednocení poznatků o léčbě a možné prevenci.

Vývoj terapií na revmatická onemocnění

Revmatická onemocnění zahrnují více jak 500 odlišných typů, včetně artritidy nebo dny. Postihují přibližně 5 % obyvatelstva Evropy. V rámci nové výzvy budou vědci zkoumat možnosti zvýšení efektivnosti léčby prostřednictvím kombinace stávajících terapií, nových léků, buněčné terapie a imunoterapie. Cílem je dosáhnout zvratu ve vývoji onemocnění, případně úplného vyléčení.

Nalezení neinvazivních markerů jaterních onemocnění

Diagnostikování nealkoholické steatohepatidiy (NASH) a její odlišení od obyčejné jaterní steatózy probíhá v současné době za pomoci invazivního postupu, biopsie. IMI 2 motivuje k hledání neinvazivních biomarkerů, které umožní nemoc rozpoznat a identifikovat stádium pokročilosti.

Systém evaluace efektivity chřipkových vakcín

Iniciativa vyzývá k vytvoření systému evaluace efektivity sezónních chřipkových vakcín, který umožní hodnocení stávajících očkovacích schémat a poukáže na případnou nutnost jejich úpravy.

Kvalita dat v preklinickém výzkumu a vývoji

K vývoji nových léků jsou nezbytná přesná data z klinických studií. Cílem této části výzvy je vytvořit takové modely, které usnadní výzkum a zajistí generování spolehlivých dat.

Sdílení preklinických dat

Výsledky klinických studií zpravidla nejsou sdíleny mezi jednotlivými společnosti. IMI 2 navrhuje vytvoření platformy pro bezpečné sdílení dat, které by v důsledku mělo přispět k rychlejšímu vývoji nových léků a k jejich větší bezpečnosti.

Obecné informace o Call 9 jsou uvedeny na: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-19

Kompletní text ke Call 9 zde:  http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/IMI2Call9/IMI2_Call9_TopicsText.pdf

Záznamy z webových seminářů k jednotlivým tématům výzvy jsou nyní dostupné na:  http://www.imi.europa.eu/events/2016/03/18/webinars-imi2-call-9

Informační webinář k výše uvedenému proběhne 19.5. od 14.00 hod.

 

Tisková zpráva

Tisková zpráva ke stažení zde.