I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Informativní webové semináře pro aktuálně otevřenou 18. a 19 výzvu IMI 2

NoImg

Dne 26. června 2019 byla uveřejněna nová výzva evropské iniciativy IMI 2. Naskytla se tak další příležitost pro vědecká pracoviště a malé či střední firmy, které se mohou hlásit již do osmnácté a devatenácté výzvy IMI 2. Možnost podávání žádostí je otevřena do 26. září 2019.

Dne 26. června byla v odpoledních hodinách uveřejněna již 18 a 19. výzva iniciativy IMI 2. Pro více detailů a informací doporučujeme neopomenout online informativní semináře k jednotlivým tématům obou aktuálních výzev. Webináře jsou dostupné offline na uvedených odkazech níže. 
Všechny webové semináře jsou vedeny zástupci EFPIA, tedy koordinátory jednotlivých témat výzev.
Kompletní texty budoucích aktuálních výzev naleznete na Call 18 nebo Call 19

Webové semináře jsou dostupné na následujících odkazech:  

IMI rules & procedures

Download the presentation | Watch the recording

 

Topic-specific webinars for IMI2 – Call 18

·       Central repository of digital pathology slides to support the development of artificial intelligence tools
Download the presentation | Watch the recording | Download the list of participants

 

·       Health outcomes observatories : empower patients with tools to measure their outcomes in a standardised manner creating transparency of health outcomes
Download the presentation | Watch the recording | Download the list of participants

 

·       Accelerating research and innovation for advanced therapy medicinal products 
Download the presentation | Watch the recording | Download the list of participants

 

·       Improving patient access, understanding, and adherence to healthcare information: an integrated digital health information project
Download the presentation | Watch the recording | Download the list of participants

 

·       Establishing international standards in the analysis of patient reported outcomes and health-related quality of life data in cancer clinical trials
Download the presentation | Watch the recording | Download the list of participants

 

·       Supporting the development of engineered T cells
Download the presentation | Watch the recording | Download the list of participants

 

Webinar on IMI2-Call 19 (Restricted Call) 

Download the presentation | Watch the recording | Download the list of participants 

 

Přejeme Vám mnoho úspěchů,  AIFP