I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Léková politika

Mechanismus vstupování nových moderních léčiv do českého zdravotnictví, způsoby úhrady léčiv, regulace cen, ověřování účinnosti a bezpečnosti léčiv… Je toho hodně, co musí státní instituce ve spojitosti s léky hlídat a ověřovat. Léková oblast je z pochopitelných důvodů velmi přísně regulovaná. Jedním z aktuálních společenských témat je, jak zajistit co nejlepší dostupnost léčby pro všechny pacienty a zároveň udržet rozpočtové výdaje v přijatelných mezích. 
  
Pro lepší orientaci v oblasti lékové politiky (pro odborníky, studenty souvisejících oborů i laiky, kteří se chtějí dozvědět víc) může posloužit naše brožura Lékový slovníček.