I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Lékový slovníček

Brožura Lékový slovníček představuje základní pojmy jako generikuk, originální léčivý přípravek či biologikum, zabývá se procesem testování léčivého přípravku v klinických hodnoceních, dostupností léčiv pro pacienty nebo například odpovídá na otázku, na jaký lék může zdravotní pojišťovna přispívat, nebo vysvětluje cenovou a úhradovou regulaci. Brožura Lékový slovníček osvětlující oblast lékové politiky vznikla v roce 2018 s cílem edukovat pacienty i širokou veřejnost.