I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Poradna Znám své léky se loučí. Za pět let své existence ověřila přes 54 tisíc medikací

NoImg

On-line poradnu Znám své léky spustila Asociace inovativního farmaceutického průmyslu v černu roku 2014 a okamžitě zaznamenala u pacientů velký zájem. Na webových stránkách www.aifp.cz (v sekci pro pacienty) nebo prostřednictvím vlastní domény www.znamsveleky.cz stačilo bezplatně vyplnit do příslušného formuláře veškeré užívané léky, frekvenci jejich užívání a kontaktní e-mail. Na ten pacientovi do několika dnů přišlo vyhodnocení jeho medikace – buďto, že je všechno v pořádku, anebo že je potřeba určitou kombinaci léčiv probrat s lékařem, případně doporučení, jaké potravině nebo bylině by se měl pacient s danou farmakoterapií vyvarovat. Za dobu fungování poradny farmaceutičtí odborníci zodpověděli přes 54 tisíc dotazů pacientů a odhalili přes 19 tisíc potenciálních lékových interakcí, včetně i těch velmi závažných a zdraví ohrožujících – jenom letos jich bylo 64. Rekord drží dotaz, ve kterém farmaceuti zaznamenali 18 potenciálních nežádoucích lékových interakcí v jediné medikaci. Kromě potenciálních lékových interakcí jsou nežádoucím a rizikovým jevem i tzv. duplicity neboli léky se stejnou účinnou látkou. Za pět let fungování poradny se lékové duplicity vyskytly téměř v 5 tisících dotazů.   

Problém s nežádoucími lékovými interakcemi a duplicitami doposud spočíval především v tom, že lékaři neměli šanci dozvědět se o léku předepsaném jiným lékařem, pokud mu o něm pacient sám neřekl. Lékové interakce tak nemohli efektivně pohlídat. Nyní však u nás vstoupil v platnost tzv. sdílený lékový záznam pacienta. Lékový záznam umožňuje ošetřujícím lékařům nahlížet do evidence všech léků na předpis, které byly pacientovi předepsány. Náhled je také umožněn lékárníkům, kteří pacientovi budou lék na předpis vydávat, lékařům zdravotní záchranné služby a klinickým farmaceutům. Sdílený lékový záznam je klíčovou funkcionalitou elektronické preskripce a s jeho implementací se počítalo již od spuštění samotných eReceptů. Umožňuje totiž lepší využití centrálního úložiště elektronických receptů, kam jsou ukládány veškeré eRecepty vydané lékaři. Zpřístupnění těchto informací oprávněným zdravotnickým pracovníkům pomůže předejít nežádoucím lékovým interakcím a výskytu duplicit v medikaci pacienta. Sdílený lékový záznam tak výrazně pomůže zajistit vyšší bezpečnost poskytované péče.

  

Sdílený lékový záznam funguje v režimu opt-out, tzn. v režimu automatického sdílení s lékaři a lékárníky. Je však možné projevit svou vůli v podobě nesouhlasu s nahlížením do lékového záznamu. Více informací naleznete na oficiálních stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. https://www.epreskripce.cz/sdileny-lekovy-zaznam

 

 

Chtěli bychom všem pacientů, kteří poradnu Znám své léky využili, poděkovat za projevenou důvěru a garantům poradny, farmaceutům Mgr. Petrovi Průšovi a PharmDr. Markétě Adamcové, za jejich skvěle odvedenou pětiletou práci.