Posun v léčbě onkologických onemocnění

NoImg

V Praze 29. září 2021

Posun v léčbě onkologických onemocnění

V kontextu Českého dne boje proti rakovině si vám dovolujeme představit alespoň malou část unikátní studie Inovace pro život, v jejímž rámci jsme mapovali přínosy moderních, inovativních terapeutik mj. v léčbě onkologických onemocnění v posledních letech. Detailnější informace a přehledné statistiky naleznete na webové stránce www.inovaceprozivot.cz.

Méně invazivní metody léčby, kvalitnější život, rostoucí doba přežití
Studie zmonitorovala některá nádorová onemocnění, např. chronickou myeloidní leukémii, zhoubný nádor prsu, zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku a zhoubný nádor prostaty. „Pokud jsou tato onemocnění zachycena ve včasné fázi, mohou být léčitelná. Prodlužuje se také přežití pacientů
s pokročilejšími fázemi nemoci. Pokrok jde ruku v ruce se zkvalitňováním života pacientů, zkracováním nutných hospitalizací a dřívějším návratem do pracovního procesu i běžného života,“
vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).
 • Chronická myeloidní leukémie (CML):
  • Doba dožití pro všechny věkové skupiny pacientů se výrazně navýšila. Nejvyšší nárůst pozorujeme u pacientů ve věku 50 let, a to celkem o 18 %.
  • Dnešní způsob léčby je pacientům podáván pohodlným způsobem, ambulantně, což umožňuje vést život naplno a prakticky bez omezení.
 • Zhoubný nádor prsu:
  • Prevence, inovativní postupy a inovativní léky pomohly prodloužit život pacientek ve všech stadiích onemocnění. U pacientek nad 65 let se přibližuje době dožití běžné populace.
  • Díky velkým pokrokům umožňují moderní cílené léky léčbu prvotních stadií stadií bez nutnosti chemoterapie, což značně zvyšuje komfort pacientek.
 • Zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku:
  • Biologická léčba v kombinaci s chemoterapií prodloužila přežití pacientů s nádorem rozšířeným do celého organismu.
  • Přestože stále nadále nejde o onemocnění zcela vyléčitelné, lze ho nyní považovat za chronicky léčitelné.
 • Zhoubný nádor prostaty:
  • Současná léčba zhoubného nádoru prostaty nabízí kvalitnější život a šanci na úplné vyléčení.
  • Cílená hormonální léčba podávaná ve formě tablet dokáže zpomalit vývoj nádoru a představuje jen malý zásah do života pacienta.