I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Spolupráce průmyslu s pacientskými organizacemi

Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují potřeby pacientů a/nebo ošetřovatelů.

Pro zajištění etického a transparentního způsobu uspořádání vztahů mezi farmaceutickým průmyslem a organizacemi pacientů AIFP schválila AIFP Kodex zásad vztahů mezi farmaceutickým průmyslem a organizacemi pacientů.

Kodex vychází z následujících principů:

  • Nezávislost organizací pacientů ve smyslu jejich politického názoru, pravidel a aktivit bude zaručena.
  • Veškerá spolupráce mezi organizacemi pacientů a farmaceutickým průmyslem bude založena na vzájemném respektu s tím, že názory a rozhodnutí obou partnerů mají stejnou váhu.
  • Farmaceutický průmysl nebude žádat propagaci konkrétního léku vydávaného pouze na předpis a zároveň tuto propagaci nepřevezme organizacím pacientů.
  • Cíle a rozsah každé spolupráce budou transparentní. Finanční i nefinanční podpora poskytnutá farmaceutickým průmyslem bude vždy jasně přiznána.
  • Farmaceutický průmysl přijme všestranné financování organizací pacientů z rozmanitých zdrojů.

Kompletní znění pacientského kodexu: