TEST 1

pepex

  • Právo na péči
  • Svobodná volba poskytovatele zdravotních služeb
  • Úhradový standard
  • Odborný standard
  • Odmítnutí přijetí pacienta do péče
  • Poučení pacienta
  • Použití léčivého přípravku off-label
  • Povinnosti pacienta
  • Odpovědnost za zajištění péče