I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Tisková zpráva

V Praze 4. 11. 2021

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) je druhé nejčastější nádorové onemocnění českých mužů a žen. Každoročně je odhaleno u 7 700 pacientů a zhruba polovina na něj umírá. „V posledních letech se díky pokrokům v léčbě, včetně farmakoterapie a díky důrazu na screening dařilo českým lékařům snižovat úmrtnost u tohoto onemocnění. Následná pandemie se ovšem na tomto vývoji negativně podepsala, především snížením počtu provedených screeningových vyšetření. To je přitom pro včasné odhalení a úspěšnou léčbu nemoci zásadní,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel AIFP. Rakovina tlustého střeva a konečníku patří k onkologickým onemocněním, které ve většině případů postupují pomalu, část nediagnostikovaných nádorů tedy může být poměrně časně zachycena, upozorňují lékaři.

KREV VE STOLICI JE JEN JEDNÍM Z PŘÍZNAKŮ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

  • Změna pravidelnosti stolice,střídání průjmu a zácpy.
  • Přítomnost krve ve stolici.
  • Trávicí potíže (nadýmání, pocitplnosti a/nebo křeče).
  • Ztráta hmotnosti, chudokrevnost a únava.
Systém plošných screeningů označují čeští lékaři za „národní poklad“, jejich organizace snese srovnání s vyspělými zeměmi západní Evropy. Včasné odhalení zhoubných nádorů je pro jejich léčbu zásadní, což dokazují statistiky. Ročně u nás na rakovinu umírá kolem 27 tisíc nemocných, z nichž minimálně v jedné třetině jde o nádor, jemuž lze předejít. U kolorektálního karcinomu je pak toto číslo ještě vyšší. „Diagnóza kolorektálního karcinomu je v ČR ročně stanovena u zhruba 8 tisíc pacientů, z čehož jde téměř v polovině případů o III. a IV. stadium s nepříznivou prognózou. Při včasném záchytu je přitom kolorektální karcinom plně vyléčitelný, podle pětiletého přežití až v 90 procentech případů,“ vysvětluje profesor RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).
 
Právě screening, který je pro včasné odhalení a léčbu zhoubných nádorů velmi důležitý, přitom během pandemie utrpěl ze všech screeningových programů nejvíce. Podle předního českého odborníka na kolorektální karcinom profesora MUDr. Luboše Petrželky, CSc., se covid-19 přímo podepsal na nízkém počtu lidí, kteří  v letech 2020 a 2021 absolvovali screening kolorektálního karcinomu. „Po velmi slibném rozvoji screeningového programu, který se projevuje úbytkem pozdě zachycených nádorů, měla koronavirová pandemie logicky negativní dopad. Obavy z covidové infekce ve zdravotnickém zařízení byly vyšší než obavy z nádorového onemocnění,“ říká profesor Petruželka, který působí jako přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN a Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka.
 
To dokládají také statistiky ÚZIS, podle kterých bylo v roce 2020 v České republice provedeno o 12 procent méně screeningových kolonoskopií než v roce 2019. Největší pokles byl zaznamenán v dubnu, konkrétně o téměř 60 procent. „Toto snížení počtu klientů absolvujících screening bude mít důsledek v nárůstu pozdních záchytů a v budoucnosti může vést až k navýšení mortality,“ doplňuje profesor Petruželka. U kolorektálních karcinomů jde o nádory s pomalejším růstem, část nezachycených karcinomů proto může být ještě relativně včas  rozpoznána.
 
Nové možnosti léčby
Vysoká úspěšnost léčby kolorektálního karcinomu souvisí nejen s včasnou diagnózou, ale také s pokroky v léčbě. Zatímco do roku 1986 byl k dispozici jen jediný lék schopný ničit nádorové buňky, nyní mohou lékaři volit a kombinovat přípravky z různých lékových skupin podle vhodnosti pro konkrétního pacienta. Moderní biologická (cílená) léčba se tak stala (nejen) v pokročilejších stadiích onemocnění nedílnou součástí léčby, spolu s chirurgickým odstraněním nádoru, chemoterapií nebo radioterapií.
 
Cílem biologické léčby je zabránit růstu nádorových buněk a blokovat jejich dělení. Biologickou léčbu lze podat již před chirurgickým výkonem, aby došlo ke zmenšení nádoru, což zlepšuje vyhlídku na úplné odstranění nádoru a na lepší výsledek chirurgického výkonu obecně. Následná komplexní léčba časného stadia kolorektálního karcinomu může vést k úplnému vyléčení pacienta. U pokročilejších stadií pak vede ke zlepšení kvality života i jeho prodloužení. „Zlepšení se týká nejen pacientů s raným stádiem onemocnění, ale také pacientů s nádorem rozšířeným do celého těla. Přestože v pozdním stadiu zatím nelze onemocnění zcela vyléčit, lze ho mnohdy považovat za chronické, tj. dlouhodobě léčitelné,“ vysvětluje Mgr. Dvořáček.
 
Moderní léčba spolu s včasnou diagnózou díky účasti ve screeningovém programu v posledních „předcovidových“ letech prodloužila očekávanou dobu dožití u padesátníků téměř o 5 let a zvýšila celkové přežití všech pacientů[1]. Více informacích o přínosech moderní léčby a včasného screeningu je dostupné v rámci studie Inovace pro život (www.inovaceprozivot.cz).
  
ŽIVOT S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM (příběh pacientky)
Kolorektální karcinom o sobě nemusí dát vědět krví ve stolici. U Petry Michálkové byly prvními příznaky bolest v podbřišku a následně časté nucení na stolici a nemožnost se vyprázdnit, mimo jiné kvůli velké bolesti. Diagnóza kolorektálního karcinomu přišla velmi rychle. „Onemocnění a léčba převrátily můj tehdejší dosavadní život vzhůru nohama. Do zjištění diagnózy jsem žila velmi hektickým životem, plným pracovního nasazení, enormního stresu, nepravidelné a nezdravé stravy a sebedestruktivním přístupem sama k sobě. Po prvotním vstřebání a prožití šoku z diagnózy a po skončení léčby jsem změnila vše, co jsem změnit mohla, v čem mi nebylo dobře a co mě psychicky nebo fyzicky vyčerpávalo. Jsem šťastná, že jsem svůj boj vyhrála," svěřila se pacientka, která nemoc porazila v roce 2019. Od té doby prý žije mnohem kvalitnější, zdravější a spokojenější život. 

Rychle poté, co byl vyřčený verdikt rakoviny, byla na pořadu dne břišní operace resekce střev pro vyoperování nádoru. Po měsíčním zotavení po operaci následovala radioterapie a chemoterapie. „Samotné období léčby, které trvalo půl roku, pro mě bylo náročné jak fyzicky, tak psychicky. Unavilo mě i uvaření čaje. Léčbu doprovázely těžké intenzivní průjmy, nechutenství, neuropatie dolních končetin. Jsem vděčná za to, že se nádor odhalil včas. Zachránilo mi to život. Proto všem radím: odhoďte stud, ostych či strach a buďte ke svému zdraví zodpovědní a nepřehlížejte varovné signály. Život je jen jeden."

 

Zdroje

 
[1] Inovace pro život. AIFP. 20