Transparentní spolupráce

Představení celoevropské iniciativy "Transparentní spolupráce"

Spolupráce mezi těmi nejlepšími zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi je neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému. Jako taková má pozitivní vliv na kvalitu poskytované péče i hodnotu budoucího medicínského výzkumu.

Odborníci disponují cennými znalostmi o zvládání léčby a onemocnění, které následně pomáhají farmaceutickým společnostem posouvat hranice moderní medicíny. Obě strany se pravidelně setkávají během vědeckého výzkumu, klinického hodnocení, vzdělávacích aktivit atp.

Je to však právě spolupráce mezi odborníky a průmyslem, jež může vytvářet potenciál pro střet zájmů. Dnes a denně jsme svědky sílícího tlaku veřejnosti, médií i politiků na zprůhlednění a objasnění těchto vztahů. Napadána je integrita zdravotnických odborníků při předepisování léčiv i odborná úroveň spolupráce.

Logo EFPIAEvropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) si tyto tlaky dobře uvědomuje. Po diskusi s odbornými i průmyslovými kapacitami proto přistoupila k přijetí Disclosure kodexu, který dává vzniknout iniciativě „Transparentní spolupráce".

 

Co přináší „Transparentní spolupráce"?

Primárním cílem této celoevropské iniciativy, jejímž vzorem je americký Sunshine Act, je objasnit rozsah i podstatu spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi a ozřejmit výši souvisejících plateb (obdobně jako je tomu již nyní ve Francii či Holandsku).

Na koho se zveřejnění bude vztahovat?

Zveřejnění informací se bude vztahovat na všechny zdravotnické odborníky a zdravotnická zařízení, která budou v daném období spolupracovat s farmaceutickými společnostmi, jež jsou členy EFPIA. V České republice jde především, nikoliv však výhradně, o členy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Kompletní seznam členských společností EFPIA je dostupný na stránkách federace, www.efpia.eu.

Členské společnosti AIFP 

Přidružené společnosti AIFP

          

Nečlenské společnosti AIFP 

     

Kde a kdy budou informace zveřejněny?

Informace o realizované spolupráci budou umístěny v databázi zdravotnických odborníků a zařízení, na kterou se dostanete přes Slovníček Transparentní spolupráce (viz níže). Data jsou zveřejněna od 30. 6. 2016, a to zpětně za období jednoho roku (tj. poprvé za rok 2015).

Slovníček Transparentní spolupráce

 


 

Zajímavé odkazy


 

 

Brožura Transparentní spolupráce
Legal services for implementation of the initiative
Transparentní spolupráce is provided by Baker & McKenzie.