Více... (O asociaci)

O nás
O nás
PEREX O NAS
AIFP member companies
AIFP member companies
Členem AIFP se mohou stát farmaceutické společnosti, které mají vlastní výzkum a vývoj, uvádějí na trh nové inovativní léky a jsou ochotny se zavázat k dodržování přísných etických pravidel stanovených Etickým kodexem AIFP.
Aktuality
Aktuality
Zde naleznete kompletní přehled tiskových zpráv a vyjádření pro média. Pro více informací, prosím, kontaktujte PR manažera AIFP, Jana Typlta. e-mail: jan.typlt@aifp.cz, tel: +420 734 623 626
Etika
Etika
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu se dlouhodobě zasazuje o kultivaci českého zdravotnictví v oblasti etiky. Usiluje o posilování principů transparentnosti ve vztazích mezi farmaceutickými společnostmi a dalšími aktéry, jako jsou poskytovatelé zdravotní péče a lékařští odborníci.
Členství v AIFP
Členství v AIFP
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu sdružuje 34 farmaceutických společností působících v České republice, které vyvíjejí a dodávají na trh nové, účinnější a bezpečnější léky.
Věda jako vášeň
Věda jako vášeň
V rámci projektu Věda jako vášeň představujeme úspěšné české vědce pracující na vývoji nových léčiv. Zaměřit se chceme na nadějné mladé výzkumníky, kteří hned na začátku své profesní dráhy dosáhli významných úspěchů. A dále na zkušené „matadory” – takové, kteří za sebou mají desítky let…
Ke stažení
Ke stažení
AIFP vydává a aktualizuje edukativní a informační brožury určené široké veřejnosti, ale i odborníkům. Každoročně také uveřejňuje výroční zprávu zachycující bilanci uplynulého roku.
Zásady zpracování osobních údajů
Zásady zpracování osobních údajů
Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány v souladu s nařízením EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, IČO: 70970173, se sídlem…