I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Význam klinických hodnocení

Do klinických hodnocení (jinak též klinických hodnocení) se v ČR každoročně zapojí tisíce nových pacientů. Mnohdy jsou studie zaměřené na onemocnění, proti kterým dosud účinná léčba neexistuje, například některé typy vzácných nemocí. Stává se i to, že studii vyhledá člověk s pokročilou vážnou nemocí, u něhož veškerá aktuálně dostupná léčba selhala.  

Finanční stránka  

Pacienta léčba v rámci studie samozřejmě nic nestojí. Hradí ji vždy její zadavatel. Léčba tak nezatěžuje ani rozpočet zdravotní pojišťovny pacienta. Klinické studie přinášejí do ČR investice v hodnotě přesahující 1,5 miliardy Kč a vytvářejí pracovní příležitosti.  

Jiné než ekonomické benefity  

  • Zkušenosti. Lékaři, kteří se na klinických hodnoceních podílejí, získávají s předstihem cenné odborné zkušenosti s léčivými přípravky a přístupy, které mohou v budoucnu představovat „zlatý standard“ 
  • Dobrý pocit z podpory vědy. Pacienti účastnící se klinických studií se podílejí na významných pokrocích medicíny a mohou přispět ke kvalitní a účinné léčbě nemocných se stejnou diagnózou v budoucnu 
Česká republika patří k zemím, v nichž se provádí relativně hodně klinických studií. Pravidelné průzkumy prováděné AIFP mezi členskými společnostmi však naznačují, že jejich počty spíše stagnují. Roste konkurence jiných zemí.
 
 V zájmu udržení studií v České republice by bylo vhodné snížit administrativní zátěž (zejména zkracovat dobu potřebnou pro zahájení studie od podání žádosti) nebo například podporovat spolupráci s pacientskými organizacemi, které mohou se zapojováním pacientů do studií pomáhat.