Význam klinických studií

Do klinických studií (jinak též klinických hodnocení) se v ČR každoročně zapojí tisíce nových pacientů. Mnohdy jsou studie zaměřené na onemocnění, proti kterým dosud účinná léčba neexistuje, například některé typy vzácných nemocí. Stává se i to, že studii vyhledá člověk s pokročilou vážnou nemocí, u něhož veškerá aktuálně dostupná léčba selhala.
 
Finanční stránka
Pacienta léčba v rámci studie samozřejmě nic nestojí. Hradí ji vždy její zadavatel. Léčba tak nezatěžuje ani rozpočet zdravotní pojišťovny pacienta. Klinické studie přinášejí do ČR investice v hodnotě přesahující 1,5 miliardy Kč a vytvářejí pracovní příležitosti.
 
Jiné než ekonomické benefity
  • Zkušenosti. Lékaři, kteří se na klinických hodnoceních podílejí, získávají s předstihem cenné odborné zkušenosti s léčivými přípravky a přístupy, které mohou v budoucnu představovat „zlatý standard“ 
  • Dobrý pocit z podpory vědy. Pacienti účastnící se klinických studií se podílejí na významných pokrocích medicíny a mohou přispět ke kvalitní a účinné léčbě nemocných se stejnou diagnózou v budoucnu
 
Česká republika patří k zemím, v nichž se provádí relativně hodně klinických studií. Pravidelné průzkumy prováděné AIFP mezi členskými společnostmi však naznačují, že jejich počty spíše stagnují. Roste konkurence jiných zemí.
 
 V zájmu udržení studií v České republice by bylo vhodné snížit administrativní zátěž (zejména zkracovat dobu potřebnou pro zahájení studie od podání žádosti) nebo například podporovat spolupráci s pacientskými organizacemi, které mohou se zapojováním pacientů do studií pomáhat.