Vzdělávání

Industry meets Academia 
 
Asociace inovativního průmyslu opakovaně zorganizovala konferenci s názvem Industry meets Academia s účastí zástupců farmaceutických společností z ČR i ze zahraničí, vědců a politiků. Cílem je informovat o nových trendech ve spolupráci mezi akademickým výzkumem a průmyslem – a případně objevovat možnosti nové.
 
Význam zmíněné spolupráce neustále stoupá. Výzkum léků se prodražuje (od počátku tisíciletí více než dvojnásobně) a komplikuje. Rostou totiž nároky na prokazování účinnosti a bezpečnosti, což zvedá náklady na klinické studie. Navíc bylo v řadě oblastí medicíny už dosaženo tak velkých úspěchů, že není snadné přijít s inovacemi, které úroveň dál zvýší a přitom zůstanou nákladově efektivní.
 
Bouřlivý vývoj probíhá „na hranicích“ oborů. Právě různé podoby multidisciplinárního výzkumu – zahrnujícího kromě biotechnologií také pokročilá IT řešení, využití big data apod. – podporuje iniciativa EU a farmaceutického průmyslu Innovative Medicines Initative (IMI). Na konferencích Industry meets Academia jsou často představovány novinky týkající se této iniciativy, s cílem přiblížit ji českým výzkumným týmům a malým a středním podnikům, jež z ní mohou benefitovat.